|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

    Dokončanje po starem programu kmetijstvo

    V zvezi z zaključevanjem izobraževanja po višješolskih študijskih programih, ki so bili sprejeti pred letom 2007, vabimo študente vpisane po prejšnjem študijskem programu KMETIJSTVO, da študij dokončajo najkasneje do konca leta 2014. Skrajni rok je potrjen in dokončen v spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, ki je izšel dne, 6.12.2013 v Ur.listu št.100/13. 
    Zadnji zagovor diplom za študente, ki končujejo po prejšnjih predpisih, je planiran za mesec december 2014.

    Z Odločbo št. 6033-258/2016/1 z dne 15.6.2016, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport višješolski program Kmetijstvo izbriše iz razvida izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo z odredbo št. 011-17/2000 z dne 23.5.2000 (Ur.l.RS, št. 48/00). Program Kmetijstvo nadomešča bolonjski program Upravljanje podeželja in krajine.