|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  PRIJAVA ZA VPIS

  Na spodnji povezavi najdete prijavnico za vpis v višješolske programe v prvem roku. Prijavnico izpolnite, natisnite in pošljite s priporočeno poštno pošiljko na Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, do vključno 8. marca 2017.

  http://vps.vss-ce.com/VPS/
   

  Tisti, ki do 8. marca niste oddali prijavnice za vpis v 1. roku  in tisti, ki niste bili sprejeti v prvem roku, lahko kandidirate za vpis na prosta mesta v 2. roku. Sprejeti v 1. roku bodo z izidom izbirnega postopka seznanjeni do 24. julija. Višje šole pa bomo sprejete v 1. roku vpisovale v tednu od 18. avgusta do vključno 22. avgusta. Sprejeti dobijo po pošti vabilo na vpis.
  Prosta mesta za 2. prijavni rok bodo objavljena na naši spletni strani in spletni strani Višješolske prijavne službe Celje dne, 25. avgusta 2017.  Prijava za 2. prijavni rok poteka od 28. avgusta do 1. septembra 2017 z elektronskim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe: http://vps.vss-ce.com/VPS/.  Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili z 2.prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka do 22.septembra. Višje šole bomo sprejete v 2. roku vpisovale do vključno 3. oktobra.