|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

    OBVESTILO SPREJETIM V 1. ROKU in KANDIDATOM ZA VPIS V 2. ROKU

    Obvestila sprejetim študentom za vpis v višjo strokovno šolo v programe naravovarstvo, upravljanje podeželja in krajine ter gostinstvo in turizem bomo pošiljali dneh od 25.7. do 1.8. Na obvestilu bo navodilo glede termina vpisa in dokumentacije, ki jo kandidat prinese na vpis. Vpis bo izveden v dneh od 17.8 do 22.8 ( 22.8. zadnji možni dan vpisa za sprejete v 1.roku, na vpis se mora priti osebno). Kdor se ne bo vpisal do 22.8, svoje mesto prepusti kandidatom za vpis v 2. roku. Podatki o še prostih mestih po 1.roku bodo objavljeni do 26. avgusta 2016 na spletnih straneh Višješolske prijavne službe (www.vss-ce.com/vps), Ministrstva za šolstvo in šport (www.mss.gov.si), in na šolskih spletnih straneh (www.vs.grm-nm.si). Rok prijave na prosta mesta v 2. prijavnem roku je od 29. avgusta do 2. septembra. Prijaviti se morate na spletnih staneh Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps  po istem postopku kot v 1. roku. Izidi razvrščanja prijavljenih v 2. roku bodo znani do 22. septembra. Višje strokovne šole bomo vpisovale sprejete v 2. roku do vključno 3. oktobra.