|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  
MUNERA 3


 

Prijava
KONTAKTNE INFORMACIJE

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Grm Novo mesto - 
center biotehnike in turizma  
Sevno 13
8000 Novo mesto
Tel: 07 39 34 734
Fax: 07 39 34 710
e-mail: referat-grm@guest.arnes.si

URADNE URE REFERATA:
vsak delovnik od 9:00 do 10:30

VIZITKA

Nahajate se tukaj

  GOVORILNE URE

  Govorilne ure za ŠTUDENTE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE za:

  PROGRAM GOSTINSTVO IN TURIZEM, PROGRAM UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, PROGRAM NARAVOVARSTVO

  V času počitnic in praktičnega izobraževanja se je potrebno predhodno naročiti na govorilne ure!
   

  Z.ŠT PREDAVATELJ
  (Priimek in ime)
  PREDMET DAN TERMIN, ČAS,
  URA
  KABINET, UČILNICA  TEL. E-POŠTA
  1 SIS, PIS
  UIS
   
  Matej Zdovc
  STROKOVNA INFORMATIKA IN STATISTIČNE METODE VREDNOTENJA
   
  POSLOVNA INFORMATIKA S STATISTIKO

  UPORABNA INFORMATIKA IN STATISTIKO

  četrtek
   
  Lahko tudi izven govorilnih ur, po predhodnem dogovoru
  Ob 13.00 Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje) / matej.zdovc@guest.arnes.si
  2 OGS, GAS Anica Pajer OSNOVE GASTRONOMIJE
  GASTRONOMIJA
  po dogovoru       anica.pajer1@guest.arnes.si
   
  3 EKP,
  EKT, EMT
  TTU, TGT
  dr. Metka Kogovšek EKONOMIKA PODJETJA
  EKONOMIKA TURIZMA
  EKONOMIKA IN MENEDŽMENT V TURIZMU
  TRŽENJE V TURIZMU 
  TRŽENJE V GOSTINSTVU IN TURIZMU
  Po predhodnem dogovoru Po predhodnem dogovoru pisarna računovodstvo (klet stari del šole) 031/390-725 metka.kogovsek@guest.arnes.si
   
  4 OIP Milena Bartelj, mag. ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE- vaje Po dogovoru Po dogovoru      milena.bartelj@icloud.com
   
  5 STJ-N Jožica Cerovšek STROKOVNA TERMINOLOGIJA V NEMŠKEM JEZIKU Po dogovoru Po dogovoru   040 849 251 jozica.cerovsek@guest.arnes.si
  6 VRF, GSV, EPH, 
  GKO
  dr. Mateja Colarič Bajc 

  VARSTVO RASTLIN S FITOFARMACIJO

  GOSPODARJENJE V SADJARSTVU IN VINOGRADNIŠTVU

  GOJENJE IN UPORABA KORISTNIH ORGANIZMOV

  EKOLOŠKA PRIDELAVA HRANE

  po  dogovoru  po dogovoru Pisarna ravnateljice (prizidek, 1. nadstropje)  07/39 34 737 
   
  mateja.colaric@guest.arnes.si
   
   
  7 PSV Vida Hlebec 
   
  POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE
   
  Po predhodnem dogovoru Po predhodnem dogovoru   / vida.hlebec@grm-nm.si
  8 OIP mag. Mojca Špec Potočar ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE Po predhodnem dogovoru Po predhodnem dogovoru Pisarna 07/39 34 700 tajnica
  07/39 34 705
  pisarna
  mojca.spec@grm-nm.si
   
                   
  9 STJ-A dr. Alenka Divjak  STROKOVNA TERMINOLOGIJA V ANGLEŠKEM JEZIKU torek 11:45-12:45 Kabinet 2. nadstropje (po lesenih stopnicah) 041 740 832 alenka.divjak@guest.arnes.si
   
  10 PRI, PIT Ana Marjanović  ORGANIZATORKA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA UPK in NAR

  PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE

  Po predhodnem dogovoru Po predhodnem dogovoru kabinet nova stavba   ana.marjanovic@guest.arnes.si
   
  11 GPV, RPZ  dr. Jože Podgoršek  GOSPODARJENJE V POLJEDELSTVU IN VRTNARSTVU
  RAZVOJ PODEŽELJA Z ZAKONODAJO
  po dogovoru po dogovoru po dogovoru 031/376 336
   
   
  joze.podgorsek@grm-nm,.si
   
  12 GŽI, RPR, 
  VDŽ
  Urška Trobec  GOSPODARJENJE V ŽIVINOREJI
  RASTLINSKA PRIDELAVA IN REJA
  ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI
   
  Po predhodnem dogovoru   Kabinet (Dijaški in študentski dom, pritličje) 031/ 719-332,
  07/39 34 726 kabinet
  urska.trobec@guest.arnes.si
                   
  13 PIT Andreja Gril Novak PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE         andrejaa.gril-novak@grm-nm.si
   
  14 TKJ, TRB, EPH, 
  TRP
  Barbara Turk TRENIRANJE KONJ IN UČENJE JAHANJA
   
  EKOLOŠKA PRIDELAVA HRANE

  TURIZEM IN REKREACIJA NA PODEŽELJU

  TRAJNOSTNI RAZVOJ Z IZBR.POGL.BIO.

  TURIZEM IN REKREACIJA NA PODEŽELJU / DOPOLNINE DEJAVNOSTI

   

  Vsaka prva sreda, po vnaprešnjem dogovoru po dogovoru Kabinet za biotehnologijo (prizidek, 2 nadstropje) 07/39 34 738
  Kabinet
  051 638 184
  barbara.turk@guest.arnes.si
   
  15 TGK,
  NKD
  dr. Lea Kužnik TURISTIČNA GEOGRAFIJA IN KULTURNA DEDIŠČINA
  NARAVNE IN KULTURNE DANOSTI TURISTIČNE DESTINACIJE
  Po predhodnem dogovoru     / lea.kuznik@gmail.com
   
  16 PPR mag. Ivanka Medvešček PRAVNI PREDPISI
  PRAVNI PREDPISI V GOSTINSTVU IN TURIZMU
  15 min. pred predavanji, oz. po predhodnem dogovoru Po dogovoru Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje)   imedvescek@gmail.com
   
  17 OPM, PRM mag. Jože Hočevar OSNOVE PROJEKTNEGA MENEDŽMENTA
  PROJEKTNI MENEDŽMENT
  Po dogovoru Po dogovoru Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje)  / Joze.hocevar@terme-catez.si
   
  18 ADO mag. Marko Hrastelj ABIOTIČNI DEJAVNIKI OKOLJA IN EKOTOKSIKOLOGIJA Po dogovoru       marko.hrastelj@grm-nm.si
   
  19 OKU, ODK PRI, WEL, PPO, PHT, PNP, PAN dr. Sebastjan Repnik OSNOVE KUHARSTVA
  ORGANIZACIJA DELA V KUHARSTVU
  ORGANIZATOR  PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA GT
  WELLNESS TURIZEM
  POSLOVANJE PRENOČITVENIH IN PREHRAMBENIH OBRATOV
  POSLOVANJE NASTANITVENIH IN PREHRAMBENIH OBRATOV
  POSLOVANJE HOTELOV IN TURISTIČNIH AGENCIJ
  POSLOVANJE POTOVALNIH AGENCIJ IN NASTANITVENIH OBRAT
  Po dogovoru Po dogovoru Kabinet (Dijaški in študentski dom, pritličje) kabinet
  041 767 654
  sebastjan.repnik@gmail.com
   
  20 EMP dr. Mojca Kogovšek EKONOMIKA IN MENEDŽMENT PODJETIJ
   
  Po predhodnem dogovoru Po predhodnem dogovoru pisarna računovodstvo (klet stari del šole) 041 623-259 mojca.kogovsek2@guest.arnes.si
   
   
  21 VDŽ Jana Goršin Fabjan, dr.vet.med. ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI       07/39 34 702
  kabinet
  jana.gorsin@gmail.com
   
                   
  22 ZET Sabina Nemanič ZAKONODAJA IN ETIKA S PODROČJA NARAVE, OKOLJA IN PROSTORA Po predhodnem dogovoru       sabina.nemanic@grm-nm.si
  23 LMK mag. Peter Kuhar LOGISTIKA IN MEHANIZACIJA V KMETIJSTVU Po dogovoru Po dogovoru /   peter.kuhar@grm-nm.si
  24
   
  EPH dr. Janko Rode EKOLOŠKA PRIDELAVA HRANE Po dogovoru       rode.janko@gmail.com
  25  VBR mag. Urška Ogrinc VREDNOTENJE BIOTSKE RAZNOVRSTVNOSTI     Kabinet za biotehnologijo (prizidek, 2 nadstropje) 07/ 39 34 738 kabinet
  040-282-744.
   ursa.ogrinc@gmail.com
   
  26 VNP, VNV mag. Tina Mikuš
   
  VAROVANJE NARAVE IN UREJANJE PROSTORA
  VAROVANJE NARAV. VREDNOST IN BIOT. RAZNOVRSTNOSTI
  Med letom po dogovoru, v času predavanj 
  po ali pred predavanji
  po dogovoru Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje) / tina.mikus@gmail.com
   
                   
  27 REK
   
  Anton Goršin RAVNOVESJA EKOSISTEMOV
   
   
  po dogovoru po dogovoru Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje) 031 413 366 anton.gorsin@guest.arnes.si
   
  28 PSV, PKV Mitja Turk POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE
  POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN VODENJE
      Kabinet družboslovci (Dijaški in štud.dom, pritličje – 3 vrata desno) 07/ 39 34 732 kabinet grmcan@gmail.com
  mitja.turk@grm-nm.si
   
                   
  29 TRB Primož Mavsar TRAJNOSTNI RAZVOJ Z IZBRANIMI POGLAVJI BIOLOGIJE, vaje
   
  Po dogovoru Po dogovoru / / primozmusa@hotmail.com
   
   
                   
  30 OST, ODS, HOK OGD Franci Mežič OSNOVE STREŽBE
  ORGANIZACIJA DELA V STREŽBI
  HARMONIJA OKUSOV
  ORGANIZACIJA GOSTINSKIH DOGODKOV, vaje
  Po dogovoru Po dogovoru Hiša Kulinarike (Gostišče na trgu) 031 387-199 franci.mezic.grmnm@gmail.com

   
   

  31 HOK
  VIN
  Anton Pezdirc HARMONIJA OKUSOV
  VINARSTVO, vaje
  Po dogovoru Po dogovoru   / antonpezdirc58@gmail.com
   
  32 OGD,
  TTU, TGT
  dr. Lea Marija Colarič Jakše

  ORGANIZACIJA GOSTINSKIH DOGODKOV

  TRŽENJE V TURIZMU
  TRŽENJE V  GOSTINSTVU IN TURIZMU

      Kabinet dekanje visoke šole (prizidek, 1. nadstropje) 041 322 990 lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si
   
                   
  33 VRF
  VIN, GSV
  France Absec VARSTVO RASTLIN S FITOFARMACIJO
  VINARSTVO
  GOSPODARJENJE V SADJARSTVU IN VINOGRADNIŠTVU
  Po dogovoru Po dogovoru Pisarna  07 /39 34 733 france.absec@guest.arnes.si

   

  Laboratorij: Nina Gerjevič, kabinet: 07/ 39 34 738
  Knjižnica: Anica Možina, 07 39 34 717; anica.mozina@guest.arnes.si