|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  
MUNERA 3


 

Prijava
KONTAKTNE INFORMACIJE

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Grm Novo mesto - 
center biotehnike in turizma  
Sevno 13
8000 Novo mesto
Tel: 07 39 34 734
Fax: 07 39 34 710
e-mail: referat-grm@guest.arnes.si

URADNE URE REFERATA:
vsak delovnik od 9:00 do 10:30

VIZITKA

Nahajate se tukaj

ARHIV NOVIC IN OBVESTIL

  UČILNA OKUSOV

   Prodajno degustacijski lokal slovenskih pridelkov in prehranskih izdelkov
  LJUBLJANA - V soboto, 7. novembra 2015, so v imenu Konzorcija biotehniških šol Slovenije trije šolski centri Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana in Izobraževalni center Piramida Maribor na Plečnikovih tržnicah v Ljubljani odprli prodajno degustacijski lokal slovenskih pridelkov in prehranskih izdelkov, ustvarjenih predvsem na kmetijah in v delavnicah maturantov in diplomantov šol, ki bo hkrati tudi prostor za usposabljanja dijakov in študentov, pa tudi za osveščanje proizvajalcev, potrošnikov in turistov - UČILNA OKUSOV.

  Popotnici, ki sta ju lokalu namenila predsednik Konzorcija biotehniških šol Slovenije in direktor Grma Novo mesto, g. Tone Hrovat ter župan Mestne občine Ljubljana, g. Zoran Janković, kjer je sta oba govorila o temeljnem poslanstvu novega lokala, to je povezati pridelovalce, predelovalce ter potrošnike in turiste v »kratko verigo« za direkten odnos sta pokazali, da so šole svoj koncept načrtovale v skladu s pričakovanji slovenske prestolnice in potrošnikov. Trud, da se omogoči neposreden stik potrošnika, pridelovalca in predelovalca hrane v luči sledljivosti hrane, še posebej pa vzpostavi zaupanja vreden odnos, je po njunem mnenju najboljša razvojna usmeritev slovenskega kmetijstva in živilstva. Ob tem, po napovedih g. Hrovata, bo vzpostavljena tudi poštena veriga v prehranskih odnosih, dokazovala pa se bo tudi v kakovostni ponudbi izdelkov po ustrezni ceni. G. Janković pa je, kot župan in kot potrošnik, poudaril izjemen pomen novega lokala za Ljubljančane, obiskovalce tržnice in turiste v smislu obogatitve ponudbe, hkrati pa pričakuje, da bo delovanje Učilne okusov slovenskemu kmetijstvu in živilstvu pomembno dvignilo ekonomsko in sociološko vrednost. Prepričan je, da bo lokal vzorčen primer želenega slovenskega razvojnega koncepta od »njive do mize«.

     

  ​Učilna okusov pa je dokončno odprla svoja vrata, ko sta predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor in študent Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana nazdravila s Plečnikovim čajem v Plečnikovih skodelicah ter tako še simbolično nadgradila trud šol, ki so pri ureditvi prostorov skrbno sledile navodilom Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter znane arhitektke Plečnikove dediščine ga. Maruše Zorec, da za statično in dinamično ureditev prostora uporabijo predvsem naravne materiale in ohranjajo značilnosti Plečnikovih tržnic.
   

   
  UČILNA OKUSOV se nahaja neposredno pri Zmajskem mostu in je odprta vsak dan med 8.00 in 16.00 uro.

  Vabilo za otvoritev Učilne OKUSOV

  Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma je skupaj s partnerskima šolama - Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana in Izobraževalnim centrom Piramida Maribor organizirali učilnico za potrošnike, turiste kakor tudi za pridelovalce ter predelovalce hrane.

  Na Plečnikovih tržnicah v Ljubljani bo tako odprt prodajno – degustacijski lokal slovenskih pridelkov in prehranskih izdelkov, ki bo hkrati tudi prostor za usposabljanja dijakov in študentov, pa tudi za osveščanje proizvajalcev, potrošnikov in turistov - UČILNA OKUSOV.