|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  
MUNERA 3


 

Prijava
KONTAKTNE INFORMACIJE

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Grm Novo mesto - 
center biotehnike in turizma  
Sevno 13
8000 Novo mesto
Tel: 07 39 34 734
Fax: 07 39 34 710
e-mail: referat-grm@guest.arnes.si

URADNE URE REFERATA:
vsak delovnik od 9:00 do 10:30

VIZITKA

Nahajate se tukaj

  PONUDBE ZA DELO

  ​11. 1. 2022: Podjetje GEODETSKI ZAVOD CELJE, d.o.o., ima javno pooblastilo Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja za KONTROLO KMETIJSKIH SUBVENCIJ in zaradi povečanega obsega dela išče nove sodelavce, ki bi izvajali kontrolo na terenu v obliki študentskega dela ali pa celo kot študijske prakse.
   
  V prilogah sta kratek nagovor vodje projekta Kontrole subvencij, g. Aleša Žnidarka in vabilo za študente, na katerem je tudi povezava, preko katere se zainteresirani kandidati lahko prijavijo. Podjetje se nam bo predstavilo tudi v živo na SREČANJU Z DELODAJALCI, ki bo na šoli predvidoma 9. februarja 2022 med 8. in 13. uro.
   Kratek nagovor.pdf
  Vabilo za študente_kmetijstvo_2022.pdf
  ***
  11. 1. 2022 : Skupina AVTO KRKA, ki je v Sloveniji vsem bolj poznana po dejavnosti tehničnih pregledov, ima v bližini Brežic v lasti tudi POSESTVO, kjer imajo dejavnosti kmetijstva in turizma.
  Nudijo delovno mesto VODJA POSESTVA kot tudi možnost opravljanja PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA. Več v priponki.
  Oglas VODJA POSESTVA.pdf

  ************
  OBVESTILO za študente, 15.2.2017

   Samostanska vrtnarija Stična, SITIK d.o.o., Stična 17, 1295 Ivančna Gorica se ukvarja z vzgojo balkonskega cvetja, enoletnic, dvoletnic,  trajnic  in zelenjavnih sadik.
  V spomladanskem času iščemo študente m/ž za pomožna dela na vrtnariji. Delo obsega pomoč pri sajenju, pomoč pri prodaji in negi cvetja. Povečane potrebe po delu imamo od sredine marca do konca maja. Z  samostojnim  delom na naši vrtnariji,  bi študentje pridobili veliko znanja, katerega bodo lahko uporabili pri svoji podjetniški poti ali pri nadaljnjem študiju.
   Za opravljeno delo študentje prejmejo plačilo.
  Več informacij dobite na e- naslovu: branka.juvancic@sitik.si
    
  Poundba za delo študentom v Termah Čatež.doc

  Razpis za delovno mesto TEHNOLOGA - ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE
  Čebelarska zveza Slovenije išče za nedoločen čas in polni delovni čas sodelavca, svetovalca – specialista za tehnologijo čebelarjenja. Naloge, ki jih bo opravljal svetovalec – specialist za tehnologijo čebelarjenja so:
  · pripravlja letne programe dela svetovalne službe na področju tehnologije v čebelarstvu, odgovarja za izvajanje programa in poročanje o izvedbi,
   · pripravlja in objavlja strokovne prispevke,
   · rešuje strokovna vprašanja v čebelarstvu,
   · zaznava težave pri čebelarjih, z njimi seznanja raziskovalne ustanove in sodeluje v       raziskovalnih projektih,
   · sodeluje v procesu usposabljanja čebelarjev,
   · sodeluje in pripravlja z različnimi ministrstvi razpise za čebelarje,
   · sodeluje pri načrtovanju razvojnih programov v čebelarstvu
   · analizira stanje in možnosti razvoja v panogi in na svojem strokovnem področju,
   · koordinira delo s pregledniki v čebelarstvu,
   · sodeluje z raziskovalnimi ustanovami pri iskanju optimalnih rešitev na področju
   · tehnologije čebelarjenja (panjski sistemi, izkoriščanje paš, vzreja čebeljih družin,  
   · rodovniških ter  gospodarskih matic itn) in pri načrtovanju razvojnih programov v
   · čebelarstvu,
   · svetuje v zvezi s tehnološkimi vprašanji v čebelarstvu,
   · prenaša znanstvene izsledke v prakso s pripravo in izvedbo izobraževanj (seminarji,
   · predavanja, tečaji),
   · organizira prikaze novosti v tehnologijah čebelarjenja,
   · sodeluje pri pripravi in izvedbi zakonskih in podzakonskih aktov o tehnologiji
   · čebelarjenja,nudi terensko svetovanje,
   · opravlja druge naloge, za katere ga zadolži vodja svetovalne službe v  čebelarstvu.
     Zahtevani pogoji:
   Potrebna izobrazba: visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba naravoslovne oziroma družboslovne smeri
   Delovne izkušnje: najmanj 2 leti 
   Druga znanja in sposobnosti: 
   · znanje in izkušnje s področja čebelarstva in čebelarjenja (tehnologije čebelarjenja) z najmanj dveletnimi izkušnjami na področju strokovnega dela v čebelarstvu,
   · poznavanje kmetijske zakonodaje s poudarkom na čebelarstvu,
   · znanje vsaj enega od uradnih evropskih jezikov poleg slovenščine,
   · vozniški izpit za avto ter lasten prevoz,
   · znanje osnovnih računalniških programov (Word, Excel, PowerPoint, internet)
   · v primeru izobrazbe z družboslovne smeri, je potreben certifikat NPK čebelar/ka
   Poskusno delo: 3 mesece
    Prijave s kratkim življenjepisom, kjer so opisane izkušnje s področja tehnologije čebelarjenja in strokovnega dela v čebelarstvu, zbiramo na elektronskem naslovu jssc@czs.si  do 04.03.2015.