|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  
MUNERA 3


 

Prijava
KONTAKTNE INFORMACIJE

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Grm Novo mesto - 
center biotehnike in turizma  
Sevno 13
8000 Novo mesto
Tel: 07 39 34 734
Fax: 07 39 34 710
e-mail: referat-grm@guest.arnes.si

URADNE URE REFERATA:
vsak delovnik od 9:00 do 10:30

VIZITKA

Nahajate se tukaj

    SIMPOZIJ Mlinarstvo in pekarstvo 2024

    Tudi z Grma Novo mesto smo se udeležili že 19. slovenskega simpozija mlinarstva, pekarstva in slaščičarstva - Mlinarstvo in pekarstvo 2024, v Portorožu. Glavna letošnja tema je bila Tradicija in sodobnost – z roko v roki, s podtemama: Starodavni postopki v novih preoblekah in Bolj zdravi izdelki. Zanimive predstavitve na stojnicah in predavanja so nas vse navdušili.
    Učiteljici praktičnega pouka Marica Drmaž in Manca Kavšček ter dijakinje programa slaščičar Maruša, Nina in Patricija so obložile našo stojnico z dobrotami, ki jih soustvarjamo na Grmu Novo mesto in so bile povezane s temo simpozija.
    Ravnateljica Višje strokovne šole, dr. Mateja Colarič Bajc, pa je kot vabljena predavateljica na simpoziju predstavila prispevek z naslovom ''Razvoj inovativnih, tržno zanimivih živilskih izdelkov na Grmu Novo mesto''. Poudarila je pomen učnega poligona Medpodjetniški izobraževalni center za dijake, študente in ostale udeležence izobraževanja. Predstavila je dosežene rezultate – izdelke za živilsko panogo iz projekta Učni izdelovalni laboratorij (UIL) Grm Novo mesto ter iz drugih razvojno-raziskovalnih projektov in tudi ostale inovativne živilske izdelke naših udeležencev izobraževanja, ki so nastali kot rezultati tekmovanj ter projektnih in diplomskih nalog.
    Udeležencem simpozija smo s predstavitvijo na stojnici in z referatom pokazali, da na Grmu Novo mesto z našim delom zagotavljamo medgeneracijski prenos znanja, omogočamo neposredni dostop do tehnološke opreme zainteresiranim, vzpodbujamo sodelujoče k podjetnosti, izboljšujemo konkurenčno sposobnost živilstva, gostinstva in kmetijstva, ob sočasnem varovanju narave, zagotavljamo razvoj podeželja ter povečujemo prehransko varnost. Galerija.