|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  O VIŠJI STROKOVNI ŠOLI

  Pozdravljeni obiskovalci spletnih strani Višje strokovne šole Grm Novo mesto!

  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA je organizacijska enota GRMA NOVO MESTO - CENTRA BIOTEHNIKE IN TURIZMA. Status višje šole, njeni organi, imenovanje teh in naloge so določene z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) in Sklepom vlade o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma« (sprejet junija 2007).

  Ustanovitveni akt GRM NM.pdf

  Temeljna dejavnost VSŠ je izvajanje javno - veljavnih višješolskih študijskih programov.

   


  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA GRM NOVO MESTO se v vseh aktivnostih vključuje v poslanstvo Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma (kot organizacijska enota ga tudi sooblikuje),  ki se razvija v izobraževalno in  razvojno jedro biotehnike (kmetijstva, hortikulture, živilstva in prehrane, veterine, gozdarstva in lova, naravovarstva, okoljevarstva, športa in rekreacije na podeželju) in turizma (gostinstva, gastronomije, hotelirstva, ruralnega in urbanega turizma, športa in rekreacije)  za gospodarski in kulturni trajnostni razvoj tako podeželja kot urbanih naselij evropskega merila

   


   

  Na VIŠJI STROKOVNI ŠOLI GRM NOVO MESTO izobraževanje usmerjamo v spoznavanje, analiziranje in stalno izboljševanje strokovnih pristopov, tehnoloških procesov in marketinga v kmetijstvu, gostinstvu, turizmu in naravovarstvu. Bogatimo ga s kakovostnimi partnerstvi in z razvejano infrastrukturo ter z vzpodbudnim okoljem za projektno in raziskovalno delo, mednarodno sodelovanje - s ciljem strokovnega in osebnostnega razvoja posameznika.

  REDNI in IZREDNI ŠTUDIJ izvajamo v treh višješolskih študijskih programih:
   

  -     UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE (inženir/ka kmetijstva in krajine),

  -     GOSTINSTVO IN TURIZEM (organizator/ka poslovanja v gostinstvu in turizmu) in

  -     NARAVOVARSTVO (inženir/ka naravovarstva);


  Cilji višješolskega izobraževanja na Grmu!

  Višje strokovne šole izobražujemo visoko kvalificirane strokovnjake, usposobljene predvsem za izvajanje praktično naravnanih delovnih procesov, in v manjši meri strokovnjake, usmerjene k iskanju teoretičnih rešitev. Tako smo že v programski strukturi izjeme prav v deležu praktičnega izobraževanja.
  Prav zato se na VSŠ Grm Novo mesto namenja veliko pozornosti h kakovostni zasnovi, spremljanju in nadzorovanju izvedbe praktičnega izobraževanja in k intenzivnemu vzpodbujanju za projektno delo. Na tem segmentu se trudimo biti najboljši, tako v razvoju kot v izvedbi tega izobraževalnega dela. Iz leta v leto krepimo pomen kakovostne izvedbe vodstvene prakse in zasnove diplomskega dela že v okviru izvedbe praktičnega pouka.

  Višja strokovna šola Grm Novo mesto študentom in drugim slušateljem zagotavlja urejeno učno infrastrukturo, tako za izvajanje predavanj, vaj, laboratorijskega dela kot za izvajanje praktičnega izobraževanja v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra Grma Novo mesto. Študenti pa se, poleg šolskega izobraževalnega teama in ostalih sodelavcev centra, za izpopolnjevanje svojega znanja in spretnosti povezujejo še s številnimi partnerji šole, ki jim kot delodajalci nudijo kakovostno praktično izobražeanje ali pa v drugih oblikah stikov.
   


  Izvenštudijska izobraževanja in specializacije!

  Višja strokovna šola Grm Novo mesto vidi svoje poslanstvo tudi v različnih oblikah vseživljenjskega učenja. V tem smislu se povezujemo z različnimi strokovnimi institucijami in interesnimi povezavami in se prijavljamo na različne projekte – prav z namenom, da bi se baza uporabnikov storitev s področja izobraževanja in usposabljanja čim bolj izpopolnila.
  V skladu z napovedanimi zakonskimi možnostmi, načrtujemo tudi oblikovanje specializacij - to je SPECIALISTIČNEGA ŠTUDIJA po diplomi na višjem strokovnem študiju.