|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  ORGANI ŠOLE

  Predavateljski zbor - št. leto 2023/24: predavatelji: Absec France, Bartelj Milena, Cerovšek Jožica, dr. Colarič Bajc Mateja, dr. Colarič-Jakše Lea-Marija, dr. Divjak Alenka, Goršin Anton, Goršin Fabjan Jana, Gril Novak Andreja, Hlebec Vida, mag. Hočevar Jože, mag. Hrastelj Marko, dr. Kogovšek Metka, dr. Kogovšek Mojca, mag. Kuhar Peter, dr. Kužnik Lea, Marjanović Ana, mag. Medvešček Ivanka, Mežič Franci, mag. Mikuš Tina, Nemanič Sabina, mag. Ogrinc Urška, Pajer Anica, dr. Podgoršek Jože, dr. Repnik Sebastjan, dr. Rode Janko, Trobec Urška, Turk Barbara, Turk Mitja, Zdovc Matej.
  Študijska komisija
  Študijsko komisijo sestavljajo: Vida Hlebec, predsednica, dr. Sebastjan Repnik, član, Sabina Nemanič, članica.
  Poslovnik o delu ŠK-V.2.pdf
  Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti
  Sestavljajo jo: dr. Sebastjan Repnik, predsednik, Sabina Nemanič, članica, Andreja Gril Novak, članica, Barbara Turk, članica, Jana Goršin Fabjan, članica, Irma Svetec Hudoklin, članica, Jure Kristan, predstavnik študentov, Kiara Gerbajs, predstavnica študentov.
  Poslovnik kakovosti VSŠ.pdf
  Strateški svet
  Sestavljajo ga: Jože Simončič (Kartuzija Pleterje), predsednik, mag. Jože Hočevar, predavatelj, mag. Urška Ogrinc, predavateljica, Urška Trobec, predavateljica, Stanko Tomšič (KZ Trebnje, z. o. o.), Lina Snoj, študentka, Maja Novak, študentka, Manca Kavšček, diplomantka.
  VSŠ_GRM NM - Poslovnik Strateškega sveta.doc
  Strokovni aktivi 

  Zap. št. Ime strokovnega aktiva Vodja Predmetna področja
  1. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA KMETIJSTVO dr. Mateja Colarič Bajc in Urška Trobec rastlinska pridelava, reja živali,
  2. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA ŽIVILSTVO IN GOSTINSTVO Anica Pajer gastronomija, strežba, kuharstvo, predelava
  3. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA TURIZEM dr. Sebastjan Repnik turizem
  4. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA NARAVOVARSTVO Barbara Turk in mag. Urška Ogrinc  
  5. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA PODROČJA EKONOMIKE, POSLOVANJA, TRŽENJA, POSLOVNEGA SPORAZUMEVANJA, ZAKONODAJE dr. Mojca Kogovšek ekonomika, poslovanje, trženje, poslovno sporazumevanje, zakonodaja
  6. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE Andreja Gril Novak praktično izobraževanje
  7. STROKOVNI AKTIV VSŠ  - STROKOVNA SKUPINA ZA RAZVOJNO - RAZISKOVALNO DELO, ZA SPREMLJANJE IN IZVAJANJE SKP IN EU PROJEKTE dr. Lea-Marija Colarič-Jakše  

  Študentski svet 
  Melisa Krnc - predsednica, člani: Starič Nastja, Boris Lavriha, Lina Snoj, Maja Novak. 
  Poslovnik o delu študentskega sveta.pdf
  Predstavniki Višje strokovne šole v Svetu zavoda
  Plut Jernej (predstavnik Višje strokovne šole, skupnih služb in Medpodjetniškega izobraževalnega centra),
  Krnc Melisa, Snoj Lina, Gašperič Žan (študenti),
  Simončič Jože (predsednik Strateškega sveta VSŠ)