|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  
MUNERA 3


 

Prijava
KONTAKTNE INFORMACIJE

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Grm Novo mesto - 
center biotehnike in turizma  
Sevno 13
8000 Novo mesto
Tel: 07 39 34 734
Fax: 07 39 34 710
e-mail: referat-grm@guest.arnes.si

URADNE URE REFERATA:
vsak delovnik od 9:00 do 10:30,
petek tudi od 14:00 do 16:00.
VIZITKA

Nahajate se tukaj

    Dokončanje študija vpisanih pred bolonjskim sistemom

    Z Odločbo št. 6033-258/2016/1 z dne 15.6.2016, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport višješolski program Kmetijstvo izbriše iz razvida izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo z odredbo št. 011-17/2000 z dne 23.5.2000 (Ur.l.RS, št. 48/00). Program Kmetijstvo nadomešča bolonjski program Upravljanje podeželja in krajine. 

    Študijski program GOSTINSTVO in študijski program TURIZEM je po bolonjskem sistemu nadomestil program GOSTINSTVO IN TURIZEM.

    Študentom omogočamo prevedbo na ECTS sistem in dokončanje izobraževanja.