|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  ŠTUDIJSKI KOLEDAR

  PROGRAMI: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, GOSTINSTVO IN TURIZEM, NARAVOVARSTVO
  KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

  1. LETNIK 
  3. oktober 2022 Uvodni dan (sprejem študentov – Uvodni dan) za vse 1. letnike
  3. do 7. oktober 2022 Projektni dnevi – za 1. letnike rednega študija kot del rednega pedagoškega procesa
  10. oktober 2022 Začetek rednih predavanj za študente 1. letnika rednega študija NAR, UPK in GT
  10. oktober 2022 Začetek predavanj za študente izrednega študija
  27. oktober 2022 Dan odprtih vrat
  28. oktober 2022 Kruh miru
  31. oktober in 1. november 2022 Praznik
  2. november do 4. november 2022 Jesenske počitnice
  9. november 2022 Zaključna konferenca EIP projekt Česen
  10. november 2022 16. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu (tema: Digitalizacija logistike v kmetijstvu)
  vsak 3. četrtek v mesecu, od novembra do aprila Vinsko kulinarični večeri (spajanje vina in hrane v okviru vaj predmetov Osnove strežbe in Organizacija gostinskih dogodkov – (17. 11., 15. 12., 19. 1., 16. 2., 16. 3., 20. 4.)
  24. november 2022 Usposabljanje iz varstva pri delu za 1. letnik redni študij
  5. december 2022 do 2. januar 2023 Praktično izobraževanje za 1. letnik GT redni študij - 4 tedne
  7. december 2022 Dobrodelni bazar
  16. december 2021 Predvidoma Dan zame: Dan po diplomi (tudi za študente GT, ki so na PRI), 2. karierni dan za študente, Dan Erasmus+
  26. december 2022 Praznik
  27. december 2022 do 2. januar 2023 Novoletne in študijske počitnice
  6. januar 2023 Zaključek 1. semestra za 1. letnik UPK in NAR - redni
  9. januar 2023 Začetek 2. semestra za 1. letnik UPK in NAR - redni
  9. januar do 29. januar 2023 1. izpitni roki za predmetne in delne izpite za 1. letnik (1. semester)
  27. januar 2023 Zaključek 1. semestra za 1. letnik GT redni
  30. januar 2023 do 5. februar 2023 Zimske počitnice za 1. letnik UPK, NAR in GT
  6. februar 2023 Začetek 2. semestra za 1. letnik GT redni
  6. februar 2023 do 7. april 2023 2. roki za predmetne izpite 1. letnik (1. semester)
  8. februar 2023 Kulturni praznik
  17. in 18. februar 2023 Informativni dnevi
  6. marec do 7. april 2023 2. roki za predmetne izpite 1. letnik (1. semester) in 1. roki za izpite 1. letnik (2. semester)
  četrtki in petki (lahko pa tudi sobote) od 9. marca 2023, pa do konca študijskega leta Predvidoma praktično izobraževanje za 1. letnik GT redni študij - 4 tedne
  7. april 2023 Zaključek 2. semestra za 1. letnik UPK in NAR redni ter za 3. ciklus- izredni
  10. april 2023 Velikonočni ponedeljek – praznik
  11. april do 19. maj 2023 1. roki za predmetne izpite 1. letnik (2. semester)
  11. april do 18. junij 2023 Praktično izobraževanje za 1. letnik UPK in NAR – 10 tednov
  14. april 2023 25. državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije
  26. april 2023 Dan šole
  27. april 2023 Praznik
  28. april do 2. maj 2023 Prvomajske počitnice – PRI poteka, pedagoški del ne
  1. in 2. maj 2023 Praznik
  22. maj do 14. julij 2023 2. roki za predmetne izpite 1. letnik (2. semester semester)
  9. junij 2023 Zaključek 2. semestra za 1. letnik GT – redni ter zaključek predavanj za izredni študij GT (1. in 2. ciklus)
  15. julij do 15. avgust 2023 Poletne počitnice
  16. avgust do 22. september 2023 3. in 4. izpitni roki za predmetne izpite 1. letnika
  18. do 22. avgust 2023 Predviden vpis v 1. letnik za redne in izredne študente sprejete v spomladanskem roku – 1. rok
  8. september 2023 Podpis pogodb za izredne – 2. in 3. leto izobraževanja
  13. september 2023 Oddaja vlog za ponavljanje 1. letnika
  15. do 30. september 2023 Vpis v 2. letnik ali ponavljanje letnika – redni, program UPK, NAR in GT
  25. september do 2. oktober 2023 Vpis v 1. letnik za redne in izredne študente sprejete v jesenskem roku - 2. rok
  25. september do 29. september 2023 Preverjanje kandidatov za naknadni vpis (sklep ravnatelja)
  29. september do 2. oktober 2023 Vpis v 1. letnik za redne študente - (naknadni vpis)
  2. oktober 2023 Začetek študijskega leta 2023/2024
  6. oktober 2023 Naknadni vpis izrednih študentov na še prosta mesta

  Praktično izobraževanje
  Študenti 1. letnika programa GT imajo prvi del praktičnega izobraževanja – 4 tedne v času od 5. decembra 2022 do 2. januarja 2023. V tem času ni predavanj. Drugi del PRI je za študente 1. letnika programa GT predvidoma ob četrtkih in petkih (lahko pa tudi ob sobotah), od 9. marca 2023 pa do konca študijskega leta, tako da v tem času običajno ni predavanj ali vaj.
  Praktično izobraževanje za 1. letnike programov UPK in NAR je od 11. aprila do 18. junija 2023 (10 tednov).
  Predvidevamo še 1 prosto dopoldne za sistematski zdravstveni pregled študentov.
  Možne so spremembe koledarja zaradi vključitve projektnih dni in ostalih aktivnosti v soglasju s študenti, o katerih bodo študenti pravočasno obveščeni.
  Izpitni roki
  Izpitni roki za predmetne izpite bodo razpisani predvidoma 30 dni po zaključenem predavanju posameznega predmeta. Izredni študenti bodo lahko opravljali izpite tudi v razpisanih izpitnih rokih za redne študente.

  2. LETNIK

  3. oktober 2022 Uvodni dan (sprejem študentov – Uvodni dan) za 2. letnik GT
  3. oktober do 6. november 2022 Praktično izobraževanje – 5 tednov - 2. letnik UPK in NAR – redni
  3. do 7. oktober 2023 Projektni dnevi – za 2. letnik GT kot del rednega pedagoškega procesa
  srede in petki (lahko pa tudi sobote) od 12. oktobra 2022, pa do konca študijskega leta Praktično izobraževanje – 2. letnik – redni GT (v tem času ni predavanj ali vaj, z možnimi izjemami)
  10. oktober 2022 Začetek rednih predavanj za študente 2. letnika rednega študija GT ter za študente izrednega študija NAR, UPK in GT
  27. oktober 2022 Dan odprtih vrat
  28. oktober 2022 Kruh miru
  31. oktober in 1. november 2022 Praznik
  2. november do 4. november 2022 Jesenske počitnice
  7. november 2022 Začetek predavanj za študente 2. letnika NAR in UPK– redni študij in vsi izredni
  9. november 2022 Zaključna konferenca EIP projekt Česen
  10. november 2022 16. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu (tema: Digitalizacija logistike v kmetijstvu)
  28. november 2022 Diplomski izpiti in seja Študijske komisije
  vsak 3. četrtek v mesecu, od novembra do aprila Vinsko kulinarični večeri (spajanje vina in hrane v okviru vaj predmetov Osnove strežbe in Organizacija gostinskih dogodkov – (predvidoma 17. 11., 15. 12., 19. 1., 16. 2., 16. 3., 20. 4.)
  7. december 2022 Dobrodelni bazar
  13. december do 29. januar 2023 1. izpitni roki za predmetne in delne izpite za 2. letnik GT (1. semester)
  16. december 2021 Dan zame: Dan po diplomi (tudi za študente GT, ki so na PRI), 2. karierni dan za študente, Dan Erasmus+
  20. december 2022 Sodelovanje na podjetniškem tekmovanju: Udarni knof
  26. december 2022 Praznik
  27. december 2022 do 2. januar 2023 Novoletne in študijske počitnice
  6. januar 2023 Zaključek 1. semestra za 2. letnik GT - redni
  9. januar 2023 Začetek 2. semestra za 2. letnik GT - redni
  20. in 21. januar 2023 Informativa
  30. januar 2023 do 5. februar 2023 Zimske počitnice za 2. letnik GT
  30. januar do 12. februar 2023 Praktično izobraževanje 2. letnik UPK in NAR - 2 tedna
  6. februar do 3. marec 2023 1. roki za predmetne izpite 2. letnik NAR in UPK (1. semester) ter 2. roki za predmetne izpite za 2. letnik GT (za 1. semester)
  8. februar 2023 Kulturni praznik
  15. februar 2023 Rok oddaje poslovnih modelov za POPRI, 9. in 10. marca sledijo regijski predizbori in 4. aprila zaključek tekmovanja POPRI
  15. februarja 2023 20. mednarodni festival Več znanja za več turizma, na sejmu Alpe-Adria, tema festivala je Športna doživetja bogatijo mladinski turizem
  17. in 18. februar 2023 Informativni dnevi
  17. februar 2023 Zaključek 1. semestra za 2. letnik UPK in NAR redni
  6. marec do 7. april 2023 2. roki za predmetne izpite 2. letnik NAR, UPK (1. semester) in 1. roki za izpite 2. letnik GT (2. semester)
  7. – 9. marca 2023 Mednarodna turistična borza v Berlinu – ITB Berlin
  marec 2023 Diplomski izpiti in seja študijske komisije
  7. april 2023 Zaključek 2. semestra za 3. ciklus- vsi izredni
  10. april 2023 Velikonočni ponedeljek – praznik
  11. april do 19. maj 2023 2. roki za predmetne izpite 2. letnik
  april 2022 Karierni dan (za študente, diploma, izbirni predmeti)
  14. april 2023 25. državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije
  26. april 2023 Dan šole
  27. april 2023 Praznik
  28. april do 2. maj 2023 Prvomajske počitnice – PRI poteka, pedagoški del ne
  april / maj 2023 Podelitev diplom in certifikatov
  1. in 2. maj 2023 Praznik
  maj 2022 Strokovna ekskurzija na Avstrijsko Štajersko za 1. l. UPK in 2. l. NAR
  19. maj 2023 Zaključek 2. semestra za 2. letnik UPK in NAR redni ter za 1. in 2. ciklus- izredni
  22. maj do 11. junij 2023 Praktično izobraževanje 2. letnik UPK in NAR - 3 tedne
  22. maj do 14. julij 2023 2. in 3. roki za predmetne izpite 2. letnik (2. semester)
  9. junij 2023 Zaključek 2. semestra za 2. letnik GT – redni ter zaključek predavanj za izredni študij GT (1. in 2. ciklus)
  julij 2023 Diplomski izpiti in seja Študijske komisije
  15. julij do 15. avgust 2023 Poletne počitnice
  16. avgust do 22. september 2023 3. in 4. izpitni roki za predmetne izpite 2. letnika
  8. september 2023 Podpis pogodb za izredne – 2. in 3. leto izobraževanja
  13. september 2023 Oddaja vlog za ponavljanje 2. letnika
  15. do 30. september 2023 Vpis v tretje leto oz. ponavljanje letnika – redni, program UPK, NAR in GT
  2. oktober 2023 Začetek študijskega leta 2023/2024

  Praktično izobraževanje: Študenti 2. letnika programa GT imajo praktično izobraževanje srede in petke (lahko pa tudi sobote) od 12. oktobra 2022 dalje, pa do konca študijskega leta, z izjemami. Študenti 2. letnika programov NAR in UPK imajo PRI razdeljeno v treh delih: 5 tednov - od 3. oktobra do 6. novembra, 2 tedna - od 30. januarja do 12. februarja in 3 tedne – od 22. maja do 11. junija 2023. Možne so spremembe koledarja zaradi vključitve projektnih dni in ostalih aktivnosti v soglasju s študenti, o katerih boste pravočasno obveščeni.
  Izpitni roki za predmetne izpite bodo razpisani predvidoma 30 dni po zaključenem predavanju posameznega predmeta. Izredni študenti bodo lahko opravljali izpite tudi v razpisanih izpitnih rokih za redne študente. Po potrebi se termini zagovorov diplomskih nalog dodatno razpišejo.