|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

    REDNI ŠTUDIJ

    V redni študij vpisujemo v programe: upravljanje podeželja in krajine, naravovarstvo in gostinstvo in turizem:

    Redni študij je brezplačen in poteka 2 leti. Študent ob prvem vpisu in ob vpisu v napredovanje letnika plača vpisne stroške po ceniku Višje strokovne šole. 

    Vpis v redni študij poteka v skladu z Rokovnikom del in nalog, ki jih za vsako študijsko leto določi pristojni minister, glede na Pravilnik o vpisu v Višje strokovne šole.