|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  VPIS

  Za vpis v višjo strokovno šolo je potrebna predhodna prijava. Prijava je obvezna na spletni strani Višješolske prijavne službe Celje https://vss-ce.com/vps/

  Prijava je možna v 1. prijavnem roku, do 15. marca 2024 in v 2. prijavnem roku od 23. avgusta do 29. avgusta 2024.

  Sprejete s 1. rokom bomo vpisovali od 20.8. do 21.8., ko se vpis s 1. rokom zaključi. Sprejeti dobijo vabilo na vpis po pošti. Prosta mesta za 2. rok bodo objavljena 23.8.

  Prijava v 2. roku bo možna od 23. 8. do 29.8. 2024 na spletni strani Višješolske prijavne službe Celje, kamor se prijava tudi pošlje.
  Rezultati razvrščanja v 2. roku bodo znani 23. 9. Sprejete bo višja šola pisno obvestila o datumu vpisa in potrebni dokumentaciji. Vpis je planiran v dneh od 26.9. do vključno 1.10, ko je zadnji možni rok vpisa za sprejete v 2. roku v redni študij.

  3. prijavnem roku se lahko vpišejo le kandidati za I Z R E D N I študij.   Vpis na morebitna prosta mesta po 2. prijavnem roku je možen le za izredni študij in bo potekal v četrtek, 3. oktobra 2024 od 12.00 do 15:00 ure v  prostorih višje strokovne šole. 
  Kandidati, ki izpolnjujejo splošne vpisne pogoje (končana srednja šola – V. stopnja), se vpišejo neposredno z obrazcem (vpisnica za vpis v 3. prijavnem roku), ki ga dobijo na dan vpisa v šoli. Na vpis morate priti osebno, pooblastil ne bomo upoštevali. 
  Kandidat na vpisu v celoti predloži:
  ¨       3 fotografije 3 x 3,5 cm
  ¨       fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica(obe strani) ali potni list);
  ¨       fotokopijo spričevala (zaključnega izpita oz. mature ali poklicne mature (obvestilo o uspehu in spričevalo)) -zadržimo;
  ¨       izvirnike spričeval (zaključnega izpita, mature ali poklicne mature (obvestilo o uspehu in spričevalo))- na vpogled;
  ¨       potrdilo o plačani šolnini (plačate lahko na dan vpisa na blagajni šole (v celoti (-5%) ali v 3 obrokih, od tega je 1. obrok (400€) pogoj ob vpisu) v primeru sofinanciranja, prinesite potrdilo financerja o napotitvi na izobraževanje. 
  ¨       pogodbo o medsebojnih obveznostih (dobite na vpisu);
  ¨       vpisnica (dobite na vpisu);
  ¨       davčno številko,
  ¨       pisalo.
  Vpisovali bomo le kandidate, ki bodo na vpisu predložili popolno dokumentacijo. Vpisovali bomo po vrstnem redu prihoda na vpis, do zasedbe prostih vpisnih mest.
  V kolikor bo po 3. oktobru 2024 imela Višja strokovna šola še prosta vpisana mesta za izredni študij, bo izvajala vpis v referatu višje šole vsak delovni dan od 12 - 13 ure, oz. po predodnem dogovoru, do zasedbe prostih mest oziroma do vključno 9. oktobra 2024, ob pogojih, ki so navedeni zgoraj.