|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  NAGOVOR RAVNATELJICE VSŠ

   

  Spoštovani obiskovalci!

  Obiskali ste spletno stran VIŠJE STROKOVNE ŠOLE GRM NOVO MESTO, šole, ki si je kot temeljno vodilo dela in zagotavljanja kakovosti zadala "POT S SRCEM"!
   

  Višja strokovna šola Grm Novo mesto je s svojim delovanjem začela v letu 2001, takrat s programom Kmetijstvo, ki se od leta 2007, kot prenovljen in vsebinsko razširjen, imenuje       UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE. V skladu z usmeritvijo šolskega centra, ki že leta poudarja, izobražuje in usposablja v smislu zaključevanja prehranske verige "OD VIL DO VILIC"  - povezovanje pridelave in predelave z gostinstvom in turizmom, smo na Višji strokovni šoli Grm Novo mesto v študijskem letu 2009/10 izobraževanje razširili še s študijskim programom GOSTINSTVO IN TURIZEM. V študijskem letu 2010/11 pa smo dodali še, takrat povsem nov, program NARAVOVARSTVO in s tem izobraževalni nabor nadgradili še z vidika varstva naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti ter številnih vsebin in dejavnosti, ki prispevajo k ciljem varstva narave in okolja.


   

  Višje strokovne šole izobražujemo visoko kvalificirane strokovnjake, usposobljene predvsem za izvajanje praktično naravnanih delovnih procesov, in v manjši meri strokovnjake, usmerjene k iskanju teoretičnih rešitev. Tako smo že v programski strukturi izjeme prav v deležu praktičnega izobraževanja.
  Prav zato se na VSŠ Grm Novo mesto namenja veliko pozornosti h kakovostni zasnovi, spremljanju in nadzorovanju izvedbe praktičnega izobraževanja in k intenzivnemu vzpodbujanju za projektno delo. Na tem segmentu se trudimo biti najboljši, tako v razvoju kot v izvedbi tega izobraževalnega dela. Iz leta v leto krepimo pomen kakovostne izvedbe vodstvene prakse in zasnove diplomskega dela že v okviru izvedbe praktičnega pouka.

   


  Višja strokovna šola Grm Novo mesto študentom in drugim slušateljem zagotavlja urejeno učno infrastrukturo, tako za izvajanje predavanj, vaj, laboratorijskega dela kot za izvajanje praktičnega izobraževanja v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra Grma Novo mesto. Študenti pa se, poleg šolskega izobraževalnega teama in ostalih sodelavcev centra, za izpopolnjevanje svojega znanja in spretnosti povezujejo še s številnimi partnerji šole, ki jim kot delodajalci nudijo kakovostno praktično izobražeanje ali pa v drugih oblikah stikov.
   


  Višja strokovna šola Grm Novo mesto vidi svoje poslanstvo tudi v različnih oblikah vseživljenjskega učenja. V tem smislu se povezujemo z različnimi strokovnimi institucijami in interesnimi povezavami in se prijavljamo na različne projekte – prav z namenom, da bi se baza uporabnikov storitev s področja izobraževanja in usposabljanja čim bolj izpopolnila.
  V skladu z napovedanimi zakonskimi možnostmi, načrtujemo tudi oblikovanje specializacij - to je specialističnega študija po diplomi VSŠ.

  Vabljeni, da postanete naši študenti, slušatelji, partnerji in prijatelji! Pri nas boste lepo sprejeti!

   

  Helena Jurše Rogelj, ravnateljica VSŠ