|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  
MUNERA 3


 

Prijava
KONTAKTNE INFORMACIJE

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Grm Novo mesto - 
center biotehnike in turizma  
Sevno 13
8000 Novo mesto
Tel: 07 39 34 734
Fax: 07 39 34 710
e-mail: referat-grm@guest.arnes.si

URADNE URE REFERATA:
vsak delovnik od 9:00 do 10:30,
petek tudi od 14:00 do 16:00.
VIZITKA

Nahajate se tukaj

  ŠTUDIJSKI KOLEDAR

  PROGRAM UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, GOSTINSTVO IN TURIZEM, NARAVOVARSTVO    
  KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

  1. LETNIK

  1. oktober 2018 Uvodni dan (sprejem študentov – Uvodni dan) za vse 1. letnike
  1. do 10. oktober 2018 Projektni dnevi – za 1. letnike rednega študija kot del rednega pedagoškega procesa
  11. oktober 2018 Začetek rednih predavanj za študente 1. letnika rednega študija NAR, UPK in GT
  25. oktober 2018 Konferenca v državnem svetu o pomenu naravovarstvenega izobraževanja
  29. oktober do 4. november 2018 Jesenske počitnice
  5. november 2018 Začetek predavanj za študente izrednega študija
  8. november 2018 12. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu (tema Svetovni izzivi logistike v kmetijstvu)
  8. november 2018 1. karierni dan (srečanje z delodajalci, karierni razgovori, dopoldan v času konference Logistika v kmetijstvu), študentje nimajo predavanj po urniku, ampak druge obveznosti
  vsak 3. četrtek v mesecu, od novembra do aprila Vinski večeri (predstavitev vinarja in še 1 skupine hrane), 15. nov., 20. dec., 17. jan., 14.. feb., 21. marec, 18. april
  3. december 2018 do 2. januar 2019 Praktično izobraževanje za 1. letnik GT redni študij - 4 tedne
  2. polovica novembra 2018 Dvodnevni dogodek LIFE NATURAVIVA z odprtjem razstave 40 najboljših naravoslovnih fotografij
  20. december 2018 Dan zame, dan za študente (tudi za študente GT, ki so na PRI), 2. karierni dan za študente, Dan Erasmus+
  25. in 26. december 2018 Praznik
  25. december 2018 do 2. januar 2019 Novoletne in študijske počitnice
  1. in 2. januar 2019 Praznik
  3. – 4. januar 2019 Živilski teden (tema MEHKUŽCI) - se prestavi na pomlad!
  4. januar 2019 Zaključek 1. semestra za 1. letnik UPK in NAR - redni
  7. januar 2019 Začetek 2. semestra za 1. letnik UPK in NAR - redni
  7. januar do 22. marec 2019 1. izpitni roki za predmetne in delne izpite za 1. l. (1. semester)
  25. januar 2019 Zaključek 1. semestra za 1. letnik GT redni
  25. in 26. januar 2019 Informativa
  28. januar 2019 Začetek 2. semestra za 1. letnik GT redni
  30. januar 2019 Državno tekmovanje TZS: »Več znanja za več turizma 2019
  1. februar 3. karierni dan (za bodoče študente)
  8. februar 2019 Kulturni praznik
  15. in 16. februar 2019 Informativni dnevi
  18. do 24. februar 2019 Zimske počitnice za 1. letnik UPK, NAR in GT
  februar 2019 Mednarodna strokovna konferenca: Povezanost podeželja in gostinsko turistične ponudbe »ZAČUTI LOKALNO, ZAŽIVI Z NAVDIHOM 2019
  četrtki in petki (lahko tudi sobote) od 7. marca 2019, pa do konca študijskega leta Praktično izobraževanje – 1. letnik – redni GT (v tem času ni predavanj ali vaj)
  6. – 10. marca 2019 Mednarodna turistična borza v Berlinu – ITB Berlin
  11. marec do 12. april 2019 2. roki za predmetne izpite 1. in 2. letnik (1. semester)
  20. marec 2019 Diplomski izpiti
  20. marec 2019 Rok oddaje poslovnih modelov za POPRI, Regionalno ocenjevanje 8. aprila in 17. aprila državno tekmovanje z osebnimi predstavitvami ter zaključno prireditvijo
  22. marec 2019 Dan šole
  4. april 2019 4. karierni dan (za študente, diploma, izbirni predmeti)
  5. april 2019 21. državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, 3. dec. je rok za oddajo e-prijave, 4. marec je rok za oddajo naloge
  12. april 2019 Zaključek 2. semestra za 1. letnik UPK in NAR redni ter za 3. ciklus- izredni
  15. april do 23. junij 2019 Praktično izobraževanje za 1. letnik UPK in NAR - 10 tednov
  18. april 2019 5. tekmovanje Konzorcija biotehniških šol Slovenije v znanju in spretnostih dijakov in študentov KBTŠ, tema: KULINARIČNA DEDIŠČINA - UŽIVAM TRADICIJO
  15. april do 24. maj 2019 1. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)
  22. april 2019 Velikonočni ponedeljek – praznik
  27. april 2019 Praznik
  27. april do 2. maj 2019 Prvomajske počitnice – PRI poteka, pedagoški del ne
  1. in 2. maj 2019 Praznik
  6. do 10. maj 2019 Naravovarstveni tabor na Primorskem za vse študente naravovarstva
  17. maj 2019 Strokovna ekskurzija na Avstrijsko Štajersko za 1. l. UPK
  27. maj do 12. julij 2019 2. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)
  23. junij 2019 Zaključek 2. semestra za 1. letnik GT – redni ter zaključek predavanj za izredni študij GT (1. in 2. ciklus)
  15. julij do 15. avgust 2019 Poletne počitnice
  16. avgust do 6. september 2019 3. in 4. izpitni roki za predmetne izpite 1. letnika
  19. do 23. avgust 2019 Predviden vpis v 1. letnik za redne in izredne študente sprejete v spomladanskem roku – 1. rok
  6. september 2019 Podpis pogodb za izredne – 2.  in 3. leto izobraževanja
  9. september 2019 Oddaja vlog za ponavljanje 1. letnika
  16. do 18. september 2019 Vpis v 2. letnik – redni, program UPK, NAR in GT
  23. september do 1. oktober 2019 Vpis v 1. letnik za redne in izredne študente sprejete v jesenskem roku - 2. rok
  do 8. oktober 2019 Vpis v 1. letnik za izredne študente - 3. rok (neposredni vpis)
  1. oktober 2019 Začetek študijskega leta 2019/2020

  Praktično izobraževanje
  Študenti 1. letnika programa GT imajo prvi del praktičnega izobraževanja – 4 tedne v času od 3. decembra 2018 do 2. Januarja 2019. V tem času ni predavanj. Drugi del PRI je za študente 1. letnika programa GT predvidoma ob četrtkih in petkih (lahko pa tudi ob sobotah), od 7. marca 2019 pa do konca študijskega leta, tako da v tem času ni predavanj ali vaj.
  Praktično izobraževanje za 1. letnike programov UPK in NAR je od 15. aprila do 23. junija 2019 (10 tednov).
  Predvidevamo še 1 prosti dan za sistematski zdravstveni pregled študentov.
  Možne so spremembe koledarja zaradi vključitve projektnih dnevov in ostalih aktivnosti v soglasju s študenti, o katerih boste pravočasno obveščeni.
  Izpitni roki
  Izpitni roki za predmetne izpite bodo razpisani predvidoma 14 dni po zaključenem predavanju posameznega predmeta. Izredni študenti bodo lahko opravljali izpite tudi v razpisanih izpitnih rokih za redne študente.

  PROGRAM UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, GOSTINSTVO IN TURIZEM, NARAVOVARSTVO    

  KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

  2. LETNIK

  1. oktober 2018 Uvodni dan (sprejem študentov – Uvodni dan) za 2. letnik GT
  1. oktober do 4. november 2018 Praktično izobraževanje – 5 tednov - 2. letnik UPK in NAR – redni
  1. do 10. oktober 2018 Projektni dnevi – za 2. letnik GT kot del rednega pedagoškega procesa
  četrtki in petki (lahko pa tudi sobote) od 11. oktobra 2018, pa do konca študijskega leta Praktično izobraževanje – 2. letnik – redni GT (v tem času ni predavanj ali vaj, z možnimi izjemami)
  15. oktober Začetek rednih predavanj za študente 2. letnika rednega študija GT ter za študente izrednega študija NAR, UPK in GT
  25. oktober 2018 Konferenca v državnem svetu o pomenu naravovarstvenega izobraževanja
  29. oktober do 4. november 2018 Jesenske počitnice za 2. letnik GT – redni in vsi izredni
  5. november 2018 Začetek predavanj za študente 2. letnika NAR in UPK– redni študij in vsi izredni
  8. november 2018 12. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu (tema Svetovni izzivi logistike v kmetijstvu)
  8. november 2018 1. karierni dan (srečanje z delodajalci, karierni razgovori, dopoldan v času konference Logistika v kmetijstvu) študentje nimajo predavanj po urniku, ampak druge obveznosti
  21. november 2018 Diplomski izpiti in seja Študijske komisije
  vsak 3. četrtek v mesecu, od novembra do aprila Vinski večeri (predstavitev vinarja in še 1 skupine hrane), 15. nov., 20. dec., 17. jan., 14. feb., 21. marec, 18. april (v okviru OGD)
  2. polovica novembra 2018 Dvodnevni dogodek LIFE NATURAVIVA z odprtjem razstave 40 najboljših naravoslovnih fotografij
  18. december 2018 Podelitev diplom in certifikatov
  20. december 2018 Dan zame, dan za študente (tudi za študente GT, ki so na PRI), 2. karierni dan za študente, Dan Erasmus+
  25. in 26. december 2018 Praznik
  25. december 2018 do 2. januar 2019 Novoletne in študijske počitnice
  1. in 2. januar 2019 Praznik
  3. – 4. januar 2019 Živilski teden (tema MEHKUŽCI) - se prestavi na pomlad!
  4. januar 2019 Zaključek 1. semestra za 2. letnik GT - redni
  7. januar 2019 Začetek 2. semestra za 2. letnik GT - redni
  7. januar do 22. marec 2019 1. izpitni roki za predmetne in delne izpite za 2. letnik (1. semester)
  25. in 26. januar 2019 Informativa
  30. januar 2019 Državno tekmovanje TZS: »Več znanja za več turizma 2019
  1. februar 3. karierni dan (za bodoče študente)
  7. februar 2019 Zaključek 1. semestra za 2. letnik UPK in NAR - redni
  8. februar 2019 Kulturni praznik
  10. februar 2019 Začetek 2. semestra za 2. letnik UPK in NAR - redni
  13. februar 2019 Seja Študijske komisije
  15. in 16. februar 2019 Informativni dnevi
  18. do 24. februar 2019 Zimske počitnice za 2. letnik GT
  18. februar do 3. marec 2019 Praktično izobraževanje – 2 tedna - 2. letnik UPK in NAR - redni
  februar 2019 Mednarodna strokovna konferenca: Povezanost podeželja in gostinsko turistične ponudbe »ZAČUTI LOKALNO, ZAŽIVI Z NAVDIHOM 2019
  6. – 10. marca 2019 Mednarodna turistična borza v Berlinu – ITB Berlin, 2. letnik GT v okviru OGD in DTD)
  11. marec do 12. april 2019 2. roki za predmetne izpite za 2. letnik (1. semester)
  20. marec 2019 Diplomski izpiti
  20. marec 2019 Rok oddaje poslovnih modelov za POPRI, sledi Regionalno ocenjevanje 8. aprila in 17. aprila državno tekmovanje z osebnimi predstavitvami ter zaključno prireditvijo
  22. marec 2019 Dan šole
  4. april 2019 4. karierni dan (za študente, diploma, izbirni predmeti)
  5. april 2019 21. državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, 3. dec. je rok za oddajo e-prijave, 4. marec je rok za oddajo naloge
  12. april 2019 Zaključek 2. semestra za 3. ciklus- vsi izredni
  18. april 2019 5. Tekmovanje Konzorcija biotehniških šol Slovenije v znanju in spretnostih dijakov in študentov KBTŠ, tema: KULINARIČNA DEDIŠČINA - UŽIVAM TRADICIJO
  22. april 2019 Velikonočni ponedeljek – praznik
  27. april 2019 Praznik
  27. april do 2. maj 2019 Prvomajske počitnice – PRI poteka, pedagoški del ne
  1. in 2. maj 2019 Praznik
  6. do 10. maj 2019 Naravovarstveni tabor na Primorskem za študente naravovarstva
  6. maj do 7. junij 2019 1. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)
  17. maj 2019 Strokovna ekskurzija na Avstrijsko Štajersko za 2.l. NAR
  24. maj 2019 Zaključek 2. semestra za 2. letnik UPK in NAR - redni
  27. maj do 16. junij 2019 Praktično izobraževanje -3 tedni – 2. letnik UPK in NAR - redni
  23. junij 2019 Zaključek 2. semestra za 2. letnik GT – redni ter zaključek predavanj za izredni študij GT (1. in 2. ciklus)
  17. junij do 12. julij 2019 2. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)
  3. julij 2019 Diplomski izpiti in seja Študijske komisije
  15. julij do 15. avgust 2019 Poletne počitnice
  16. avgust do 6. september 2019 3. in 4. izpitni roki za predmetne izpite 2. letnika
  6. september 2019 Podpis pogodb za izredne – 2.  in 3. leto izobraževanja
  9. september 2019 Oddaja vlog za ponavljanje 2. letnika
  19. do 20. september 2019 Vpis v ponavljanje 2. letnika – redni program UPK, NAR in GT
  1. oktober 2019 Začetek študijskega leta 2019/2020

  Praktično izobraževanje
  Študenti 2. letnika programa GT imajo praktično izobraževanje četrtke in petke (lahko pa tudi sobote) od 11. oktobra 2018 dalje, pa do konca študijskega leta, z izjemami. Študenti 2. letnika programov NAR in UPK imajo PRI razdeljeno v treh delih: 5 tednov - od 1. oktobra do 4. novembra, 2 tedna - od 18. februarja do 3. marca in 3 tedne – od 27. maja do 16. junija 2019.
  Možne so spremembe koledarja zaradi vključitve projektnih dnevov in ostalih aktivnosti v soglasju s študenti, o katerih boste pravočasno obveščeni.
  Izpitni roki
  Izpitni roki za predmetne izpite bodo razpisani predvidoma 14 dni po zaključenem predavanju posameznega predmeta. Izredni študenti bodo lahko opravljali izpite tudi v razpisanih izpitnih rokih za redne študente.
  Po potrebi se termini zagovorov diplomskih nalog dodatno razpišejo.