|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  ŠTUDIJSKI KOLEDAR

  PROGRAM UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, GOSTINSTVO IN TURIZEM, NARAVOVARSTVO    
  KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

  1. LETNIK

  2. oktober 2017 Uvodni dan (sprejem študentov – Uvodni dan) za vse 1. letnike
  3. do 13. oktober 2017 Projektni dnevi – za 1. letnike rednega študij kot del rednega pedagoškega procesa
  16. oktober Začetek rednih predavanj za študente 1. letnika rednega študija NAR, UPK in GT ter za študente izrednega študija NAR, UPK in GT
  26. oktober 2017 Konferenca Začuti lokalno, zaživi z navdihom – Grm Novo mesto
  30. oktober do 3. november 2017 Jesenske počitnice
  9. november 2017 Konferenca Logistika v kmetijstvu (tema Kratke oskrbovalne verige v kmetijstvu)
  9. november 2017 1. karierni dan (srečanje z delodajalci, karierni razgovori, v času konference Logistika v kmetijstvu) študentje nimajo predavanj po urniku, ampak druge obveznosti
  vsak 3. četrtek v mesecu, od novembra do aprila Vinski večeri (predstavitev vinarja in še 1 skupine hrane), 16. nov., 14. dec., 18. jan., 15. feb., 15. marec, 19. april
  4. december 2017 do 2. januar 2018 Praktično izobraževanje za 1. letnik GT redni študij - 4 tedne
  21. december 2017 Dan zame, dan za študente (tudi za študente GT, ki so na PRI)
  25. in 26. december 2017 Praznik
  25. december do 2. januar 2018 Novoletne in študijske počitnice
  1. in 2.  januar 2018 Praznik
  3. – 5. januar 2018 Živilski teden (tema RIBE)
  5. januar 2018 Zaključek 1. semestra za 1. letnik UPK in NAR - redni
  8. januar 2018 Začetek 2. semestra za 1. letnik UPK in NAR - redni
  8. januar do 23. marec 2018 1. izpitni roki za predmetne in delne izpite za 1. l. (1. semester)
  26. januar 2018 Zaključek 1. semestra za 1. letnik GT redni
  26. in 27. januar 2018 Informativa
  29. januar 2018 Začetek 2. semestra za 1. letnik GT redni
  1. februar 2. karierni dan (za dijake)
  8. februar 2018 Kulturni praznik
  9. in 10. februar 2018 Informativni dnevi
  26. februar do 2. marec 2018 Zimske počitnice za 1. letnik UPK, NAR in GT
  četrtki in petki (lahko pa tudi sobote) od 1. marca 2018, pa do konca študijskega leta Praktično izobraževanje – 1. letnik – redni GT (v tem času ni predavanj ali vaj)
  7. – 11. marca 2018 Mednarodna turistična borza v Berlinu – ITB Berlin
  12. marec do 13. april 2018 2. roki za predmetne izpite 1. letnik (1. semester)
  16. marec 2018 Dan šole
  21. marec 2018 Rok oddaje poslovnih modelov za POPRI, sledi Regionalno ocenjevanje in 17. aprila osebne predstavitve ter zaključna prireditev
  2. april 2018 Velikonočni ponedeljek – praznik
  4. april 2018 3. karierni dan (za študente, diploma, izbirni predmeti)
  13. april 2018 19. državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, 4. dec. je rok za oddajo e-prijave, 5. marec je rok za oddajo naloge
  predvidoma april 2018 Tekmovanje v ocenjevanju goveda in v znanju iz vinarstva (domače tekmovanje)
  13. april 2018 Zaključek 2. semestra za 1. letnik UPK in NAR
  16. april do 22. junij 2018 Praktično izobraževanje za 1. letnik UPK in NAR- 10 tednov
  april 2018 Tekmovanje Konzorcija biotehniških šol Slovenije, IC Piramida Maribor
  16. april do 25. maj 2018 1. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)
  26. do 30. april 2018 Meddržavno vinarsko tekmovanje (org. T. Pezdirc in F. Absec)
  27. april 2018 Praznik
  27. april do 2. maj 2018 Prvomajske počitnice – PRI poteka, pedagoški del ne
  1. in 2. maj 2018 Praznik
  28. maj do 13. julij 2018 2. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)
  15. junij 2018 Zaključek 2. semestra za 1. letnik GT – redni ter zaključek predavanj za izredni študij GT (1. in 2. ciklus)
  15. julij do 15. avgust 2018 Poletne počitnice
  16. avgust do 7. september 2018 3. in 4. izpitni roki za predmetne izpite 1. letnika
  20. do 24. avgust 2018 Predviden vpis v 1. letnik za redne in izredne študente sprejete v spomladanskem roku – 1. rok
  7. september 2018 Podpis pogodb za izredne – 2.  in 3. leto izobraževanja
  10. september 2018 Oddaja vlog za ponavljanje 1. letnika
  17. do 19. september 2018 Vpis v 2. letnik – redni, program UPK, NAR in GT
  20. do 21. september 2018 Vpis v ponavljanje 2. letnika – redni program UPK, NAR in GT
  24. september do 1. oktober 2018 Vpis v 1. letnik za redne in izredne študente sprejete v jesenskem roku - 2. rok
  do 8. oktober 2018 Vpis v 1. letnik za izredne študente - 3. rok (neposredni vpis)
  1. oktober 2018 Začetek študijskega leta 2018/2019

  Praktično izobraževanje

  Študenti 1. letnika programa GT imajo prvi del praktičnega izobraževanja – 4 tedne v času od 4. decembra 2017 do 2. januarja 2018. V tem času ni predavanj. Drugi del PRI je za študente 1. letnika programa GT predvidoma ob četrtkih in petkih (lahko pa tudi ob sobotah), od 1. marca 2018, pa do konca študijskega leta, tako da v tem času ni predavanj ali vaj.
  Praktično izobraževanje za 1. letnike programov UPK in NAR je od 16. aprila do 22. junija 2018 (10 tednov).
  Predvidevamo še 1 prosti dan za sistematski zdravstveni pregled študentov.
  Možne so spremembe koledarja zaradi vključitve projektnih dnevov in ostalih aktivnosti v soglasju s študenti, o katerih boste pravočasno obveščeni.

  Izpitni roki za predmetne izpite bodo razpisani predvidoma 14 dni po zaključenem predavanju posameznega predmeta. Izredni študenti bodo lahko opravljali izpite tudi v razpisanih izpitnih rokih za redne študente.
  PROGRAM UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, GOSTINSTVO IN TURIZEM, NARAVOVARSTVO    

  KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

  2. LETNIK
   

  2. oktober 2017 Uvodni dan (sprejem študentov – Uvodni dan) za 2. letnik GT
  2. oktober do 3. november 2017 Praktično izobraževanje – 5 tednov - 2. letnik UPK in NAR – redni
  3. do 13. oktober 2017 Projektni dnevi– za 2. letnik GT kot del rednega pedagoškega procesa
  četrtki in petki (lahko pa tudi sobote) od 5. oktobra 2017, pa do konca študijskega leta Praktično izobraževanje – 2. letnik – redni GT (v tem času ni predavanj ali vaj, z možnimi izjemami, prva izjema je 12. okt.)
  16. oktober Začetek rednih predavanj za študente 2. letnika rednega študija GT ter za študente izrednega študija NAR, UPK in GT
  26. oktober 2017 Konferenca Začuti lokalno, zaživi z navdihom – Grm Novo mesto
  30. oktober do 3. november 2017 Jesenske počitnice
  6. november 2017 Začetek predavanj za študente 2. letnika NAR in UPK– redni študij
  9. november 2017 Konferenca Logistika v kmetijstvu (tema Kratke oskrbovalne verige v kmetijstvu)
  9. november 2017 1. karierni dan (srečanje z delodajalci, karierni razgovori, v času konference Logistika v kmetijstvu) študentje nimajo predavanj po urniku, ampak druge obveznosti
  22. november 2017 Diplomski izpiti in seja Študijske komisije
  vsak 3. četrtek v mesecu, od novembra do aprila Vinski večeri (predstavitev vinarja in še 1 skupine hrane), 16. nov., 14. dec., 18. jan., 15. feb., 15. marec, 19. april
  19. december 2017 Podelitev diplom in certifikatov
  21. december 2017 Dan zame, dan za študente (tudi za študente GT, ki so na PRI)
  25. in 26. december 2017 Praznik
  25. december do 2. januar 2018 Novoletne in študijske počitnice
  1. in 2.  januar 2018 Praznik
  3. – 5. januar 2018 Živilski teden (tema RIBE)
  5. januar 2018 Zaključek 1. semestra za 2. letnik GT - redni
  8. januar 2018 Začetek 2. semestra za 2. letnik GT - redni
  8. januar do 23. marec 2018 1. izpitni roki za predmetne in delne izpite za 2. l. (1. semester)
  26. in 27. januar 2018 Informativa
  1. februar 2. karierni dan (za dijake)
  9. februar 2018 Zaključek 1. semestra za 2. letnik UPK in NAR - redni
  12. februar 2018 Začetek 2. semestra za 2. letnik UPK in NAR - redni
  8. februar 2018 Kulturni praznik
  9. in 10. februar 2018 Informativni dnevi
  14. februar 2018 Seja Študijske komisije
  26. februar do 2. marec 2018 Zimske počitnice za 2. letnik GT
  26. februar do 9. marec 2018 Praktično izobraževanje – 2 tedna - 2. letnik UPK in NAR - redni
  7. – 11. marca 2018 Mednarodna turistična borza v Berlinu – ITB Berlin
  12. marec do 13. april 2018 2. roki za predmetne izpite 2. letnik (1. semester)
  16. marec 2018 Dan šole
  21. marec 2018 Diplomski izpiti
  21. marec 2018 Rok oddaje poslovnih modelov za POPRI, sledi Regionalno ocenjevanje in 17. aprila osebne predstavitve ter zaključna prireditev
  2. april 2018 Velikonočni ponedeljek – praznik
  4. april 2018 3. karierni dan (za študente, diploma, izbirni predmeti)
  13. april 2018 19. državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, 4. dec. je rok za oddajo e-prijave, 5. marec je rok za oddajo naloge
  predvidoma april 2018 Tekmovanje v ocenjevanju goveda in v znanju iz vinarstva (domače tekmovanje)
  13. april 2018 Zaključek 2. semestra za 3. ciklus- vsi izredni
  26. do 30. april 2018 Meddržavno vinarsko tekmovanje (org. T. Pezdirc in F. Absec)
  27. april 2018 Praznik
  27. april do 2. maj 2018 Prvomajske počitnice – PRI poteka, pedagoški del ne
  1. in 2. maj 2018 Praznik
  3. maj do 8. junij 2018 1. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)
  25. maj 2018 Zaključek 2. semestra za 2. letnik UPK in NAR - redni
  28. maj do 15. junij 2018 Praktično izobraževanje -3 tedni – 2. letnik UPK in NAR - redni
  15. junij 2018 Zaključek 2. semestra za 2. letnik GT – redni ter zaključek predavanj za izredni študij GT (2. ciklus)
  18. junij do 13. julij 2018 2. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)
  4. julij 2018 Diplomski izpiti in seja Študijske komisije
  15. julij do 15. avgust 2018 Poletne počitnice
  16. avgust do 7. september 2018 3. in 4. izpitni roki za predmetne izpite 2. letnika
  7. september 2018 Podpis pogodb za izredne – 2.  in 3. leto izobraževanja
  10. september 2018 Oddaja vlog za ponavljanje  2. letnika
  17. do 19. september 2018 Vpis v 2. letnik – redni, program UPK, NAR in GT
  20. do 21. september 2018 Vpis v ponavljanje 2. letnika – redni program UPK, NAR in GT
  1. oktober 2018 Začetek študijskega leta 2018/2019

  Praktično izobraževanje

  Študenti 2. letnika programa GT imajo praktično izobraževanje četrtke in petke (lahko pa tudi sobote) od 5. oktobra 2017 dalje, pa do konca študijskega leta, z izjemami, prva znana izjema je 12. oktober. Študenti 2. letnika programov NAR in UPK imajo PRI razdeljeno v treh delih: 5 tednov - od 2. oktobra do 5. novembra, 2 tedna - od 24. februarja do 9. marca in 3 tedne – od 28. maja do 15. junija 2018.
  Možne so spremembe koledarja zaradi vključitve projektnih dnevov in ostalih aktivnosti v soglasju s študenti, o katerih boste pravočasno obveščeni.

  Izpitni roki za predmetne izpite bodo razpisani predvidoma 14 dni po zaključenem predavanju posameznega predmeta. Izredni študenti bodo lahko opravljali izpite tudi v razpisanih izpitnih rokih za redne študente.
  Po potrebi se termini zagovorov diplomskih nalog dodatno razpišejo.