|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  OBJAVA ZAGOVOROV

  NASLEDNJI ZAGOVOR:
  V trdo platno vezane diplomske naloge skupaj s predpisanimi obrazci in prijavo na zagovor oddane v referatu do srede, 4. 4. 2018  bodo zagovorjane v rednem pomladnem terminu za zagovore diplomskih nalog in sicer v obdobju od 6. 4. do 13. 4. 2018. Točen datum zagovora se glede na možnosti študijskega procesa in mentorjev sproti uskladi oz. spremeni, vendar brez večjih odstopanj.
  ***
  Zaradi uskladitve točnega datuma zagovorov, potencialne študente za zagovor prosimo, da se vnaprej - pred oddajo (vsaj 14 dni) javijo v referat.Poletni termin za zagovor diplomskih nalog bo v petek, 7.7.2017 ob 8:00 uri v P3. Za pripravo bo učilnica bo na voljo od 7:30 dalje. Študente, mentorje in ostale slušatelje prosimo, da ne zamujajo.

  ŠTUDENT/KA NASLOV DIPLOMSKE NALOGE KOMISIJA
  GLAVIČ JOŽE60330-03-141068-0072
  UPK
  DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA USTVARIL SAM - PRIREJA IN PREDELAVA MLEKA  
  Predsednik/ca: Vida Hlebec
  Mentor/ica: Angelca Hrovat
  Član/ica: Jana Goršin Fabjan
  GRUDNIK PETRA141069-0073
  UPK
  DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA USTVARILA SAMA - HLEV S ŠPORTNIMI KONJI Predsednik/ca: Vida Hlebec
  Mentor/ica: Angelca Hrovat
  Član/ica: Jana Goršin Fabjan
  Somentorica: Barbara Turk
  KARLIČ KATJA141073-0074
  UPK
   
  PROIZVODNJA IN MIKROBIOLOŠKA ANALIZA DOMAČIH SADNIH BAZ ZA JOGURT Predsednik/ca: Vida Hlebec
  Mentor/ica: Jana Goršin Fabjan
  Član/ica: Angelca Hrovat
  NAHTIGAL MARKO300255-0031
  NAR
  RABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V VASEH VRH, VRHOVO, GORNJI KRIŽ IN DOLNJI KRIŽ Predsednik/ca: Vida Hlebec
  Mentor/ica: Anton Goršin
  Član/ica: Angelca Hrovat
  VIRC ANJA                300212-0032
  NAR
  PREGLED OBROČKOVALNE DEJAVNOSTI PTIC V SLOVENIJI S PREDLAGANIMI SMERNICAMI OBROČKANJA V PRIHODNOSTI Predsednik/ca: Vida Hlebec
  Mentor/ica: Anton Goršin
  Član/ica: Angelca Hrovat