|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  GRADIVA ZA NARAVOVARSTVO

  1.letnik:
  VARSTVO NARAVE IN UREJANJE PROSTORA
  Predavateljica: mag. Tina Mikuš
  01_2015_01_06 predavanje VNUP.ppt
  POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE
  Predavateljica: Vida Hlebec, prof.
  1. POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE.pptx
  2. POGAJANJA.pptx
  3. REŠEVANJE PROBLEMOV - REŠEVANJE KONFLIKTOV.pptx
  4. TIMI.pptx
  ČLOVEŠKI VIRI.pptx
  ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA.pptx
  ODLOČANJE.pptx
  ETIKA IN MORALA.pptx

  2. letnik: 
  ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE
  Predavatelj: Tone Hrovat, unv.dipl.inž.kmet.
  Predstavitev ORGANIZACIJA2016.pptx
  prezentacija.pdf
  vprašanja za izpit iz OIP2016.doc
  LOGISTIKA Grm NM.pptx