|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE  Študentje izobraževalnega programa UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE v času študija pridobijo široko strokovno – teoretično in praktično uporabno znanje s področja temeljnih kmetijskih znanj in znanj s področij, ki so diverzificirana iz kmetijske panoge. To so strokovna ter tehnično – tehnološka znanja s področja obdelave tal, urejanja kmetijskih in gozdnih ter drugih zemljišč, pridelava in predelava hrane (rastlinska pridelava in reja domačih živali), vzpodbujanje razvoja podeželja v okviru razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, razvoja obrtniških in podjetniških dejavnosti na podeželju, razvoja socialne dejavnosti na podeželju in še posebej razvoja turističnih, izobraževalno - turističnih in predvsem tržno - turističnih dejavnosti za uspešno ohranitev ter razvoj podeželja. V okviru dejavnosti, diverzificiranih s kmetijstva vse intenzivneje razvijamo področje urejanja in upravljanja zelenih rekreativnih površin in razvoja športne konjereje.
   

   
  Pedagoški proces je definiran s predmetnikom, ki ga sestavljajo obvezni skupni predmeti, izbirni predmeti, praktično izobraževanje, prosto-izbirni predmet ter kot zaključek študija diplomsko delo.

   

  Študente pri izbiri izbirnih predmetov usmerjamo, da si v času izobraževanja v programu Upravljanje podeželja in krajine, poleg naziva inženir / inženirka kmetijstva in krajine, pridobijo še vsaj enega izmed štirih poklicnih standardov:
  • upravitelj/upraviteljica kmetijskega gospodarstva in kmetijske proizvodnje,
  • kmetijski farmacevt/farmacevtka,
  • upravitelj/upraviteljica športnih in rekreacijskih površin,
  • trener/trenerka konj in učitelj/učiteljica jahanja.

  Podrobnejše informacije o samem študijskem programu, vključno s predmetnikom in katalogi znanj za posamezne predmete najdete na spletnih straneh Centra za poklicno izobražecanje (CPI), na povezavi http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx#Upravljanjepodeelj...

  Opozorilo: Za odprtje povezave je pogosto potrebno malo potrpljenja.