|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  IZREDNI ŠTUDIJ

  Višja strokovna šola Grm Novo mesto izvaja vse svoje programe tudi v obliki IZREDNEGA ŠTUDIJA. Višješolski študijski programi, ki jih izvaja VSŠ so:

  • Upravljanje podeželja in krajine,
  • Naravovarstvo ter
  • Gostinstvo in turizem*.

  Vpis v izredni študij poteka v skladu z Razpisom za vpis, ki ga za vsako študijsko leto določi pristojni minister. Vpis poteka tudi v skladu s Pravilnikom o vpisu v višje strokovne šole (in spremembami). 

  Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij.

   

  Stroški študija:
  Izredni študij je plačljiv. Financira ga delovna organizacija ali študent sam.  Šolnina z vpisnino za vpis v eno študijsko leto izobraževanja v izrednem študiju znaša 1.600 €. Študent plača dve šolnini in pol, saj se izobraževanje po sistemu izrednih zaključi v treh študijskih letih (skupaj:4000 €). Druga polovica tretjega leta izobraževanja je namenjena pripravi diplomske naloge. Strošek mentorstva in diplomskega izpita znaša 300 €, ki ga študent plača ob prijavi na zagovor.

  Način plačila:
  Plačilo je možno v 4 obrokih, od katerih se prvi obrok (400 €) plača ob vpisu v posamezni letnik (vpisnina), ostalo (3 x 400€)  po položnicah, ki jih izstavi šola. 

  3. prijavnem roku se lahko vpišejo le kandidati za I Z R E D N I študij.   Vpis na morebitna prosta mesta po 2. prijavnem roku je možen le za izredni študij in bo potekal do 9. oktobra 2024, po predhodnem dogovoru. 
  Kandidati, ki izpolnjujejo splošne vpisne pogoje (končana srednja šola – V. stopnja), se vpišejo neposredno na šoli. Na vpis morate priti osebno, pooblastil ne bomo upoštevali. 
  Kandidat na vpisu v celoti predloži:
  ¨       3 fotografije 3 x 3,5 cm
  ¨       fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica(obe strani) ali potni list);
  ¨       fotokopijo spričevala (zaključnega izpita oz. mature ali poklicne mature (obvestilo o uspehu in spričevalo)) -zadržimo;
  ¨       izvirnike spričeval (zaključnega izpita, mature ali poklicne mature (obvestilo o uspehu in spričevalo))- na vpogled;
  ¨       potrdilo o plačani šolnini (plačate lahko na dan vpisa na blagajni šole (v celoti (-5%) ali v 4 obrokih, od tega je 1. obrok (400€) pogoj ob vpisu) v primeru sofinanciranja, prinesite potrdilo financerja o napotitvi na izobraževanje. 
  ¨       pogodbo o medsebojnih obveznostih (dobite na vpisu);
  ¨       vpisnica (dobite na vpisu);
  ¨       davčno številko,
  ¨       pisalo.
  Vpisovali bomo le kandidate, ki bodo na vpisu predložili popolno dokumentacijo. Vpisovali bomo po vrstnem redu prihoda na vpis, do zasedbe prostih vpisnih mest.

  *Pri vpisu v program gostinstvo in turizem je obvezna tudi delovna obleka (za kuharstvo in strežbo), katere strošek je ocenjen na 300 €. Možnost je plačila po obrokih.