|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  IZREDNI ŠTUDIJ

  Višja strokovna šola Grm Novo mesto izvaja vse svoje programe tudi v obliki IZREDNEGA ŠTUDIJA. Višješolski študijski programi, ki jih izvaja VSŠ so:

  • Upravljanje podeželja in krajine,
  • Naravovarstvo ter
  • Gostinstvo in turizem*.

  Vpis v izredni študij poteka v skladu z Razpisom za vpis, ki ga za vsako študijsko leto določi pristojni minister. Vpis poteka tudi v skladu s Pravilnikom o vpisu v višje strokovne šole (in spremembami). 

  Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij.

   

  Stroški študija:
  Izredni študij je plačljiv. Financira ga delovna organizacija ali študent sam.  Šolnina z vpisnino za vpis v eno študijsko leto izobraževanja v izrednem študiju znaša 1.600 €. Študent plača dve šolnini in pol, saj se izobraževanje po sistemu izrednih zaključi v treh študijskih letih (skupaj:4000 €). Druga polovica tretjega leta izobraževanja je namenjena pripravi diplomske naloge. Strošek mentorstva in diplomskega izpita znaša 300 €, ki ga študent plača ob prijavi na zagovor.

  Način plačila:
  Plačilo je možno v 4 obrokih, od katerih se prvi obrok (400 €) plača ob vpisu v posamezni letnik (vpisnina), ostalo (3 x 400€)  po položnicah, ki jih izstavi šola. 

  3. prijavnem roku se lahko vpišejo le kandidati za I Z R E D N I študij.   Vpis na morebitna prosta mesta po 2. prijavnem roku je možen le za izredni študij in bo potekal 5. oktobra 2022, od 12.00 do 15:00 ure v  prostorih višje strokovne šole. 
  Kandidati, ki izpolnjujejo splošne vpisne pogoje (končana srednja šola – V. stopnja), se vpišejo neposredno z obrazcem (vpisnica za vpis v 3. prijavnem roku), ki ga dobijo na dan vpisa v šoli. Na vpis morate priti osebno, pooblastil ne bomo upoštevali. 
  Kandidat na vpisu v celoti predloži:
  ¨       3 fotografije 3 x 3,5 cm
  ¨       fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica(obe strani) ali potni list);
  ¨       fotokopijo spričevala (zaključnega izpita oz. mature ali poklicne mature (obvestilo o uspehu in spričevalo)) -zadržimo;
  ¨       izvirnike spričeval (zaključnega izpita, mature ali poklicne mature (obvestilo o uspehu in spričevalo))- na vpogled;
  ¨       potrdilo o plačani šolnini (plačate lahko na dan vpisa na blagajni šole (v celoti (-5%) ali v 3 obrokih, od tega je 1. obrok (400€) pogoj ob vpisu) v primeru sofinanciranja, prinesite potrdilo financerja o napotitvi na izobraževanje. 
  ¨       pogodbo o medsebojnih obveznostih (dobite na vpisu);
  ¨       vpisnica (dobite na vpisu);
  ¨       davčno številko,
  ¨       pisalo.
  Vpisovali bomo le kandidate, ki bodo na vpisu predložili popolno dokumentacijo. Vpisovali bomo po vrstnem redu prihoda na vpis, do zasedbe prostih vpisnih mest.
  V kolikor bo po 5. oktobru 2022 imela Višja strokovna šola še prosta vpisana mesta za izredni študij, bo izvajala vpis v referatu višje šole vsak delovni dan od 12 - 13 ure, do zasedbe prostih mest oziroma do vključno 28. oktobra 2022, ob pogojih, ki so navedeni zgoraj.

  *Pri vpisu v program gostinstvo in turizem je obvezna tudi delovna obleka (za kuharstvo in strežbo), katere strošek je ocenjen na 300 €. Možnost je plačila po obrokih.