|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

  ​Informiranje odraslih o možnostih vpisa v višješolsko izobraževanje

  V organizaciji Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto (RIC) smo v soboto, 24. septembra 2022, vse tri novomeške Višje strokovne šole sodelovale na stojnici znanja v nakupovalnem centru Supernova (Qlandia) v Novem mestu.

  PREDSTAVITEV IZREDNEGA ŠTUDIJA

  Si zaposlen? In želiš osebno in karierno napredovati?
  Vpiši se izredni študij VSŠ Grm Novo mesto do 17. 10. 2022 na višješolske programe prihodnosti :

  •  GOSTINSTVO IN TURIZEM,
  •  NARAVOVARSTVO ali
  •  UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

   
  Pridi v soboto, 24. 9.2022, od 11. do 13. ure, v Supernova Novo mesto (Qlandia, srednji vhod) na stojnico RIC-a Novo mesto in izvedel-a boš vse o izrednem študiju na Višji strokovni šoli Grm Novo mesto.
   
  Če ne utegneš, pa se vidimo na informativnem dnevu Višje strokovne šole Grm Novo mesto za izredni študij v torek, 27. 9. 2022, ob 16. uri na Sevnem 13, v predavalnici P3.
   
  Nudimo ODGOVORE ZA JUTRI !
  Vpiši se v izredni študij in postani :

  • ORGANIZATOR POSLOVANJA V GOSTINSTVU IN TURIZMU,
  • INŽENIR NARAVOVARSTVA ali
  • INŽENIR KMETIJSTVA IN KRAJINE.

  Dobrodošli !
   

  ERASMUS PRAKSA V ŠPANIJI

  Sem Nastja Starič in obiskujem 1. letnik Višje strokovne šole na zavodu Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, študijska smer gostinstvo in turizem. Letos sem se odločila opravljati obvezno praktično izobraževanje v tujini, in sicer v Španiji. Prakso opravljam kot animatorka v hotelu, kar pomeni, da sem zadolžena za zabavo in dobro vzdušje otrok. Vsak dan pričnem z delom ob 10. uri zjutraj in zaključim ob 23. uri (vmes imam tudi prosto). Čez dan skupaj z ostalimi animatorji (v skupini smo 4 animatorji) izvajamo različne aktivnosti in igre, tako za otroke kot odrasle goste.

  REGIJSKI PREDIZBOR NA TEKMOVANJU POPRI 2022

  Na regijsko tekmovanje POPRI 2022 za JV Slovenijo so se prijavili tudi 4 študenti naše Višje strokovne šole Grm Novo mesto s tremi podjetniškimi idejami, ki so jih pripravili pod mentorstvom Angelce Hrovat in Ane Marjanović:
  Jakob Petrov: »Tradicionalne  pletene ograje«,
  Lara Kuhelj: »Larini srčki«,
  Maja  Horvatič in Manja Šturbej: »HAMY NJAMI«.
  Vse tri ideje so se uvrstile med 12 najboljših. Od teh pa gredo v finale samo 3 najboljše skupine iz posameznega regijskega predizbora.

  STROKOVNA EKSKURZIJA ŠTUDENTOV GOSTINSTVA IN TURIZMA PO POTEH SLOVENSKE DEDIŠČINE

  Študentje 1. in 2. letnika Višje strokovne šole, programa gostinstvo in turizem, smo se v mesecu februarju 2022 odpravili na dvodnevno ekskurzijo po Sloveniji na katero nas je popeljal študent iz podjetja prevozništvo Boštjan Kikelj, s. p. 
   

  13. SVEČANA PODELITEV DIPLOM

  V torek, 22. 2. 2022, se je v sklopu praznovanja 20. obletnice obstoja enote Grm Višja Strokovna Šola odvijala 13. svečana podelitev diplom. Diplomske listine smo izročili 54. diplomantom v izobraževalnih programih gostinstvo in turizem, naravovarstvo ter upravljanje podeželja in krajine. Ob tem dogodku je ravnateljica dr. Mateja Colarič Bajc diplomantom podelila posebna priznanja: za najvišjo doseženo povprečno oceno in za aktiven prispevek pri razvoju internacionalizacije Višje strokovne šole Grm Novo mesto. V sklopu praznovanja smo 24. študentom, ki so se na praktičnem izobraževanju posebej izkazali, podelili certifikate »zaupanja vreden«. 

  Galerija se nahaja tukaj.
  Posnetek na You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=9xqg6qaqvRc
  https://www.facebook.com/100063929829681/videos/489474962772400/

  Radio Krka: https://radiokrka.si/clanek/novice/ze-trinajstic-podelili-diplome-946824,
  Lokalno.si: https://www.lokalno.si/2022/02/26/258466/zgodba/Slovesno_na_Grmu_Novo_mesto_centru_biotehnike_in_turizma/
  Facebook stran:https://www.facebook.com/grm.vss

  USPEŠNA POT ŠTUDENTA ANDREJA OBERSTARJA

  Naš diplomant programa gostinstvo in turizem Andrej Oberstar že več let v tujini uspešno razvija svojo poslovno pot!
  Članek
  Članek je bil objavljen v časopisu Belokranjec, in sicer v številki julij/avgust 2021, letnik XXIV, stran 36.
   
   

  PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJO STROKOVNO ŠOLO

  Katja Košir, smer: Gostinstvo in turizem »Šolo priporočam vsem, ki so odprti za nove izkušnje in se radi učijo, saj ponuja širok spekter in številne možnosti. Pri nekaterih predmetih sta pomembni praksa in teorija, drugje samo teorija. Med bolj zahtevne predmete spada v 1. letniku osnove gastronomije, sploh če nimaš podlage v gostinstvu, kasneje pa še osnove strežbe, osnove kuharstva, znanje o vinu in organizacijske spretnosti. Najpomembnejše so spretnosti in znanje tujih jezikov. Gradivo priskrbijo profesorji v elektronski obliki ali pa je podano na spletni strani šole. Koliko časa se porabi za šolo je odvisno od urnika, povprečno največ tri ure na dan, kar obsega pisanje seminarskih nalog, priprava na izpite, učne ure v tujem jeziku in podobno. Poleg ostaja še vedno dovolj časa za hobije in poklic.«

  Prijavnice za vpis v višjo strokovno šolo se oddajo na Višješolsko prijavno službo Celje. Postopek izpolnjevanja in oddaje se nahaja na povezavi: http://www.vs.grm-nm.si/vpis/prijava_za_vpis_na_studij
  Tu si lahko ogledate razpis za vpis v višje strokovne šole.

   

  Urnik referata

  Uradne ure referata za študijske in študentske zadeve:
  vsak delovni dan, od 9.00 do 10.30 ure, petek še od 14.00 do 16.00.  

   

  VABILO NA VPIS

  Grm Novo mesto, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, vabi k vpisu!
   
  Nudimo ODGOVORE ZA JUTRI!
  Prijavi se v 2. prijavnem roku med 25. in 31. avgustom 2022 na višješolske programe prihodnosti:

  • GOSTINSTVO IN TURIZEM,
  • NARAVOVARSTVO ali
  • UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

  ter postani:

  • ORGANIZATOR POSLOVANJA V GOSTINSTVU IN TURIZMU,
  • INŽENIR NARAVOVARSTVA ali
  • INŽENIR KMETIJSTVA IN KRAJINE.

  DOBRODOŠLI!
  Več na:
  www.vs.grm-nm.si referat-grm@guest.arnes.si https://www.facebook.com/grm.vss

  PROSTA MESTA ZA VPIS V 2. ROKU

  Spoštovani kandidati za vpis v Višjo strokovno šolo Grm Novo mesto!
   

  Študijski program PROSTA MESTA za 2. prijavni rok
  SKUPNA
  REDNI IZREDNI
  UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE 42 44
  NARAVOVARSTVO 48 44
  GOSTINSTVO IN TURIZEM 48 45

   
  Drugi prijavni rok poteka od 25.8. do 31.8.2022.
  Prijava na 2. prijavni rok rednega študija poteka preko elektronskega obrazca, ki ga najdete na spletni strani Višješolske prijavne službe Celje, ki je pooblaščena s strani Ministrstva za šolstvo glede izbirnega postopka vseh višjih strokovni šol Slovenije. Njihova spletna stran je www.vss-ce.com/VPS.
  Kandidati spletni obrazec izpolnijo, ga natisnejo, lastnoročno podpišejo in v kuverti priporočeno pošljejo na Višješolsko prijavno službo Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Direktne pisne prijave prejete na našo višjo šolo niso veljavne in ne bodo upoštevane.
  Rezultati razvrščanja bodo znani 23.9. Kandidate o tem, če so sprejeti obvesti Višješolska prijavna služba.
  Višja šola bo na osnovi seznamov sprejetih, ki jih bo dobila od Višješolske prijavne službe Celje, po pošti poslala vabila na vpis študentom, ki so sprejeti. Vpis bo izven predvidoma od 27. 9. do 30. 9. 2022  (glede na datum prejetih seznamov s strani Vpisne službe Celje). Študent, ki bo sprejet, se mora vpisa udeležiti osebno.
  Naknadni vpis (po 2.roku) je za redni študij možen le s sklepom ravnatelja, za osebe, ki imajo opravičljive razloge, da se niso prijavile v 1. ali 2. roku (prošnja se pošlje po e-pošti) v referat do vključno 28. 9. 2022 !
  3. prijavnem roku se lahko vpišejo kandidati le za I Z R E D N I študij.  Vpis na morebitna prosta mesta po 2. prijavnem roku je možen le za izredni študij in bo potekal 5. oktobra 2022 od 12h do 15h ure v  prostorih višje strokovne šole. 
  Kandidati, ki izpolnjujejo splošne vpisne pogoje (končana srednja šola – V. stopnja), se vpišejo neposredno z obrazcem (vpisnica za vpis v 3. prijavnem roku), ki ga dobijo na dan vpisa v šoli. Na vpis morate priti osebno, pooblastil ne bomo upoštevali. 
  Kandidat na vpisu v celoti predloži:
  ¨       3 fotografije 3 x 3,5 cm
  ¨       fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica(obe strani) ali potni list);
  ¨       fotokopijo spričevala (zaključnega izpita oz. mature ali poklicne mature (obvestilo o uspehu in spričevalo)) -zadržimo;
  ¨       izvirnike spričeval (zaključnega izpita, mature ali poklicne mature (obvestilo o uspehu in spričevalo))- na vpogled;
  ¨       potrdilo o plačani šolnini ; šolnina za eno študijsko leto: 1.600€; (plačate lahko na dan vpisa na blagajni šole (v celoti (-5%) ali v 4 obrokih, od tega je 1. obrok (400€) pogoj ob vpisu) 
  ¨       pogodbo o medsebojnih obveznostih (dobite na vpisu);
  ¨       vpisnica (dobite na vpisu);
  ¨       davčno številko,
  ¨       pisalo.
  Vpisovali bomo le kandidate, ki bodo na vpisu predložili popolno dokumentacijo. Vpisovali bomo po vrstnem redu prihoda na vpis, do zasedbe prostih vpisnih mest.
  V kolikor bo po 5. oktobru 2022 imela Višja strokovna šola še prosta vpisana mesta za izredni študij, bo izvajala vpis v referatu višje šole vsak delovni dan od 12 - 13 ure, do zasedbe prostih mest oziroma do vključno 28. oktobra 2022, ob pogojih, ki so navedeni zgoraj.

  PRIJAVNI ROK ZA VPIS V ŠT. LETU 2022/23

  Drugi prijavni rok za vpis v višje strokovne šole poteka od 25. 8. do 31. 8., prijavnica se odda na Višješolsko prijavno službo Celje. Najdete jo po 1. vpisnem roku, z objavo še prostih mest, od 24. 8. dalje na spletni strani Višješolske prijavne službe. 

  VABILO NA VIRTUALNI INFORMATIVNI DAN 2022

  Dostop do ZOOM povezave INFORMATIVNIH DNI Višje strokovne šole Grm Novo mesto, petek 11. 2. 2022, ob 11:00 in 16:30; sobota, 12. 2. 2022, ob 11:00 arnes-si.zoom.us/my/vssgrm

  Predstavitev bo za 2-letne izobraževalne programe:

  -upravljanje podeželja in krajine (inženir kmetijstva in krajine),

  -naravovarstvo (inežnir naravovarstva),

  -gostinstvo in turizem (organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu).

  URESNIČI SVOJE SANJE

  Diplomant naše višje šole, inženir kmetijstva in krajine, Sebastjan Pacek živi za svojo kmetijo in uresničitev svojih sanj ... 
  Diplomska naloga - Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril - kmetija Pacek.mp4
   

   

  INFORMATIVNI DAN

  Informativni dan Višje strokovne šole za programe upravljanje podeželja in krajine, naravovarstvo ter gostinstvo in turizem bo v virtualni obliki (Zoom) v petek, 11.2. ob 11:00 in 16:30 in v soboto, 12.2. ob 11:00
  Povezava bo objavljena na spletni strani in fb strani dan pred pričetkom.
  Vabljeni!
  Razpis 2022-23_1.2_b.pdf

  KONTROLOR KMETIJSKIH SUBVENCIJ

  11. 1. 2022: Podjetje GEODETSKI ZAVOD CELJE, d.o.o., ima javno pooblastilo Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja za KONTROLO KMETIJSKIH SUBVENCIJ in zaradi povečanega obsega dela išče nove sodelavce, ki bi izvajali kontrolo na terenu v obliki študentskega dela ali pa celo kot študijske prakse.
   

  IŠČEJO VODJO POSESTVA

  11. 1. 2022: Skupina AVTO KRKA, ki je v Sloveniji vsem bolj poznana po dejavnosti tehničnih pregledov, ima v bližini Brežic v lasti tudi POSESTVO, kjer imajo dejavnosti kmetijstva in turizma.
  Nudijo delovno mesto VODJA POSESTVA kot tudi možnost opravljanja PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA. Več v priponki.
  Oglas VODJA POSESTVA.pdf

  DOGODEK "DAN PO DIPLOMI"

  Dogodek za naše študente "Dan po diplomi" je lepo uspel: Več preberite tukaj.

  ***
  V četrtek, 16. 12. 2021 med 9:00 in 12:30 imamo prav poseben dan, ki je bil že delno napovedan v začetnih urnikih in ustno. Tako imate za prijetno obveznost 4 pedagoške ure v obliki dogodka na šoli z naslovom DAN PO DIPLOMI.
  Zagotovo je bil vaš cilj že ob vpisu čim prej diplomirati. Ker ste vsi na tej poti k bodoči diplomi, imate s četrtkovim dogodkom priložnost spoznati način razmišljanja delodajalcev in odločevalcev v izbirnem postopku pri zaposlitvi ter si zagotoviti prednost že na začetku svoje karierne poti, torej resnično po tistem, ko si z diplomo v žepu odpravite na zaposlitveni razgovor!

  TEKMOVANJE POPRI 2022


  TEKMOVANJE POPRI – NEKAJ OSNOVNIH INFORMACIJ _POPRI medijski paket.docx
  Kdo lahko sodeluje?

  •         Osnovnošolci zadnje triade (7., 8. in 9. razred)
  •         Dijaki
  •         Študenti in mladi do 29 let

  Način sodelovanja

  •         Individualno
  •         V ekipi do največ 5 članov

  Pomembni datumi

  UVODNI DAN

  Uvodni dan v novo študijsko leto bo v petek, 1. oktobra ob 9. uri. Zbor v avli prizidka.
  Veselimo se srečanja!

  VABILO NA INFORMATIVNI DAN

  Vabljeni na INFORMATIVNA DNEVA ZA IZREDNI ŠTUDIJ v četrtek, 2. in 16. septembra, ob 16. uri v predavalnici P3 v prizidku šole, Sevno 13, Novo mesto.
  VPIS V IZREDNI ŠTUDIJ bo potekal neposredno v prostorih Višje strokovne šole, 5. oktobra 2021, od 12. do 15. ure oz. po predhodnem dogovoru, vse delovne dni v tednu, do vključno 29. oktobra 2021.
  Ob vstopu v šolske prostore vas opominjamo, da je potrebno izpolnjevati pogoj PCT.

  PROSTA MESTA ZA VPIS V 2. ROKU

   

  Študijski program PROSTA MESTA za 2. prijavni rok
  Rok prijave: 31.8. 2021
  SKUPNA
  REDNI IZREDNI
  UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE 26 45
  NARAVOVARSTVO 49 45
  GOSTINSTVO IN TURIZEM 47 45

   
  Drugi prijavni rok poteka od 24.8. do 31.8.2021.
  Prijava na 2. prijavni rok rednega študija poteka preko elektronskega obrazca, ki ga najdete na spletni strani Višješolske prijavne službe Celje, ki je pooblaščena s strani Ministrstva za šolstvo glede izbirnega postopka vseh višjih strokovni šol Slovenije. Njihova spletna stran je www.vss-ce.com/VPS.
  Kandidati spletni obrazec izpolnijo, ga natisnejo, lastnoročno podpišejo in v kuverti priporočeno pošljejo na Višješolsko prijavno službo Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Direktne pisne prijave prejete na našo višjo šolo niso veljavne in ne bodo upoštevane. Rok oddaje prijavnice: 31.8. 2021.
  Rezultati razvrščanja bodo znani 23.9. Kandidate o tem, če so sprejeti obvesti Višješolska prijavna služba.
  Višja šola bo na osnovi seznamov sprejetih, ki jih bo dobila od Višješolske prijavne službe Celje, po pošti poslala vabila na vpis študentom, ki so sprejeti. Vpis bo izven predvidoma od 27. 9. do 30. 9. 2021  (glede na datum prejetih seznamov s strani Vpisne službe Celje). Študent, ki bo sprejet, se mora vpisa udeležiti osebno.
  Naknadni vpis (po 2.roku) je za redni študij možen le s sklepom ravnatelja, za osebe, ki imajo opravičljive razloge, da se niso prijavile v 1. ali 2. roku (prošnja se pošlje po e-pošti) v referat do vključno 28. 9. 2021 !
  3. prijavnem roku ( po 1. oktobru) se lahko vpišejo kandidati le za I Z R E D N I študij.  Vpis na morebitna prosta mesta po 2. prijavnem roku je možen le za izredni študij in bo potekal 5. oktobra 2021 od 12h do 15h ure v  prostorih višje strokovne šole. 
  Kandidati, ki izpolnjujejo splošne vpisne pogoje (končana srednja šola – V. stopnja), se vpišejo neposredno z obrazcem (vpisnica za vpis v 3. prijavnem roku), ki ga dobijo na dan vpisa v šoli. Na vpis morate priti osebno, pooblastil ne bomo upoštevali. 
  Kandidat na vpisu v celoti predloži:
  ¨       3 fotografije 3 x 3,5 cm
  ¨       fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica(obe strani) ali potni list);
  ¨       fotokopijo spričevala (zaključnega izpita oz. mature ali poklicne mature (obvestilo o uspehu in spričevalo)) -zadržimo;
  ¨       izvirnike spričeval (zaključnega izpita, mature ali poklicne mature (obvestilo o uspehu in spričevalo))- na vpogled;
  ¨       potrdilo o plačani šolnini ; šolnina za eno študijsko leto: 1.600€; (plačate lahko na dan vpisa na blagajni šole (v celoti (-5%) ali v 3 obrokih, od tega je 1. obrok (1.000€) pogoj ob vpisu) v primeru sofinanciranja, prinesite                 potrdilo financerja o napotitvi na izobraževanje ****
  ¨       pogodbo o medsebojnih obveznostih (dobite na vpisu);
  ¨       vpisnica (dobite na vpisu);
  ¨       davčno številko,
  ¨       pisalo.
  Vpisovali bomo le kandidate, ki bodo na vpisu predložili popolno dokumentacijo. Vpisovali bomo po vrstnem redu prihoda na vpis, do zasedbe prostih vpisnih mest.
  V kolikor bo po 5. oktobru 2021 imela Višja strokovna šola še prosta vpisana mesta za izredni študij, bo izvajala vpis v referatu višje šole vsak delovni dan od 12 - 13 ure, do zasedbe prostih mest oziroma do vključno 29. oktobra 2021, ob pogojih, ki so navedeni zgoraj.

  USPEŠNI ŠTUDENTI NA TEKMOVANJU POPRI 2021

  Kljub pandemiji se je kar 134 ekip iz cele Slovenije prijavilo na nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladi POPRI, za kar so izdelali kompleksne poslovne modele. Iz naše Višje strokovne šole so se prijavile 4 ekipe. Vse so bile uvrščene v polfinale. V začetku marca pa so se pomerili še za uvrstitev v finale, ki bo v začetku aprila v Novi Gorici.  V finale se je uvrstil tudi naš izredni študent programa Upravljanje podeželja in krajine Marko Hlebec s poslovnim modelom: MINIZI- nizki enostavni izpusti za gnojevko za majhne cisterne. Iz nagradnega sklada bo prejel 500 eur za izboljšanje svojega poslovnega modela. Čestitamo vsem ekipam za dosežene rezultate, še posebej pa Hlebec Marku!
  Na spodnji povezavi  si lahko ogledate razglasitev finalistov.
  FB: https://fb.watch/46S4PhUdNX/
  YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kddFNMvP4yo
  Instagram: https://www.instagram.com/p/CMKXnRyFOt3/

  VSEBINA INFORMATIVNEGA DNE

  [INFORMATIVNI DAN]

  Če ste zamudili naš Informativni dan za višješolske študijske programe:

  • Gostinstvo in turizem,
  • Naravovarstvo,
  • Upravljanje podeželja in krajine,

  vabljeni k ogledu na tej povezavi
   

  VABILO NA INFORMATIVNI DAN

  Dostop do ZOOM povezave informativnih dni Višje strokovne šole, petek 12.2., ob 11:00 in 16:30; sobota, 13.2., ob 11:00:
  arnes-si.zoom.us/my/vssgrm
   

   

  Strani